Saturday, December 26, 2009

تکیه اکبریه تیکان تپه(تکاب)توسط اکراد افراطی به آتش کشیده شد

http://www.milliharakat.com/newscontents11253.php

میللی حرکت جمعه ۴ دی ۱۳۸۸: روز جمعه هشتم ماه محرم (چهارم دیماه 1388) تکیه اکبریه توسط کردهای افراطی به آتش کشیده شد.
این تکیه یکی از قدیمیترین و بزرگترین هیئتهای عزاداری تیکان تپه محسوب می گردد که هم اکنون به محاصره اکراد درآمده است در حالیکه تا چند سال پیش ساکنان محوطه اطراف اکبریه تورک نشین بودند کردها به مدد پولهای بادآورده حاصل ازراه قاچاق،محله مورد نظر را اشغال نموده اند و این حسینیه قریب، تنها یادگار و نشانه حضور تورکهای شیعه در این محل می باشد. کردهای افراطی در تلاشند تا با از بین بردن این حسینیه هویت تورکی محل را از بین ببرند به همین دلیل روز جمعه به آتش زدن این محل اقدام نموده اند اما با کوشش خادمان،حسینیه از سوختن کامل نجات یافته با این حال درب حسینیه همراه با بیرقهای سیاه برافراشته از آن، بطور کامل در آتش سوخته و خاکستر شده اند.

در روزهای گذشته نیز اکراد افراطی، چندین بار اقدام به پاره کردن بیرقهای سیاه این حسینیه نموده اند که با اعتراض شدید خادمان این حسینیه روبرو شده است.شب گذشته نیز تعدادی از اکراد با حمله به دسته زنجیر زنی اکبریه تعدادی ازعزاداران حسینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

منطقه افشار یکی از پایتختهای باستانی آذربایجان ومرکز آن، تیکان تپه، یکی از استراتژیک ترین شهرهای منطقه محسوب می شود که در سالهای اخیر اکراد تلاش گسترده ای را برای اشغال این محل آغاز نموده اند و با اقداماتی حساب شده سعی دارند تا بتدریج هویت منطقه را بنفع اکراد تغییر دهند.

1 Comments:

At 12:02 PM, Blogger beritan said...

آخه‌ مرد حسابی کردها هزاران ساله‌ که‌ اینجا زندگی میکنند. زبان مادی و کلمات مادی الان هم در کردی وجود دارد. مثلآ نام اولین پادشاه ماد " دیاکو " بود که‌ الان هم یک اسم کردیه‌ میان کردها. ترکها از شمال غرب چین به‌ ایران و دیگر جاها اومدند، برو کمی تاریخ بخون و عینک تعصب تنگ قومی رو کنار بزن.
البته‌ منظورم تاریخ رئال آکادمیهاست نه‌ تاریخ دروغین و ساخته‌ پاخته‌ پان ترکها که‌ جهان را ترک کرده‌اند و هیچ آکادمی ای در جهان نیست که‌ ادعاهای غیر قابل اثباتشان را تایید کند.
به‌ امید روزی که‌ همه‌ خلقها، چه‌ کرد و چه‌ ترک و چه‌ فارس با صلح و صفا و دمکراسی و با احترام متقابل به‌ حقوق همدیگر زندگی کنند و کسی کس دیگر را نیازارد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که‌ در آفرینش ز یک گوهرند

 

Post a Comment

<< Home