Sunday, May 17, 2009اعتراض جمعی از شهروندان بیجاری به عملکرد خبرنگار شبکه خبر


از آنجایی که در آستانه ی ورود آقای خامنه ای به بیجار قرار داریم؛ صداو سیمای استان کردستان وشبکه خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه ی برنامه هایی از سطح شهر بیجار می نماید. در این راستا آقای دارابی خبر نگار شبکه خبر که خود اصالتاَ بیجاری می باشد از مصاحبه تلوزیونی با تورکهای بیجار سر باز میزند! وی سعی می کند با آوردن کوردهای مهاجر به جلو دوربین بیجار را به ایرانیان شهری کورد نشین معرفی کند! بدین وسیله مراتب اعتراض مان را به عملکرد خبرنگار شبکه خبر اعلام نموده و از آقای زرغامی انتظار داریم در انتصاب وانتخاب کارمندان خود دقت بیشتری داشته باند! چنانکه رفتارهای مشابه از سوی صدا وسیمای مرکز کردستان در هفته های پیش هم مشاهد شده است!

با سپاس جمعی از شهروندان بیجارگروس

0 Comments:

Post a Comment

<< Home