Saturday, April 11, 2009

بيانيه جمعی از فرهنگيان، دانشجويان، روشنفکران و فعالان سياسي شهرستان قوشاچاي در مورد حوادث اخير تيكان تپه

Date: Wednesday, April 8, 2009, 6:22 AM

تیكان تپه قرباني مي شود

اتحاد فاشيسم دولتي فارس با تروريسم الحاقگراي كرد


سالهاست كه اراضي آذربايجان از جهات مختلف و با برنامه هايي از پيش تعيين شده كوچكتر مي شود و هويت غير آذربايجاني به خود گرفته و از پيكره اين سرزمين تورك و شیعه جدا مي شود.

در سالهايي نه چندان دور شهرهاي آذربايجاني مانند خانا (پيرانشهر) اوشنو (اشنويه)، سويوق بولاق (مهاباد)، بوكان و .... همه ترک نشین بودند ولي اکراد مهاجر امروزه اكثريت جمعيت اين شهرهاي آذربايجاني را تشكيل مي دهند و هويتي كردي به اين شهرهاي آذربايجاني داده اند. شهرهايي مانند انزلي، همدان، قزوين و .... نيز به شدت در حال گرفتن هويت فارسي مي باشند و روز به روز فاشيسم فارس با ابزارهاي مختلف دايره را براي آذربايجان تنگتر كرده و سعي در كوچكتر كردن ابعاد اين جغرافيا مي نمايد.

در دنياي شهرنشین و مدرن امروزي روشهاي مختلفي براي بيان هويت ساكنين يك شهر و تاريخ آن موجود مي باشد كه از ملموس ترين و رايجترين آنها می توان به نام خيابانها، ميادين، تابلوها و اسامي اماكن عمومي مانند پاركها و همچنين تنديس هايي كه در شهر نصب مي شوند اشاره کرد.

هر مسافر و رهگذري كه وارد شهر مي شود اولين چيزي كه به چشمش مي خورد همين اسامي و نشانه هاست كه در ذهن آن فرد تصويري از هويت شهر را ايجاد ميكند و از طرفي مردم ساكن شهر نيز با تكرار مكرر اين اسامي در دراز مدت و به صورت ناخودآگاه تسليم هويت اعطايي اين نشانه مي شوند و بدين ترتيب هويتي جديد برای ساكنين آن شهر ایجاد مي شود.

اكراد مهاجر در تیكان تپه (تكاب) نيز از چنین جريان تاريخ سازي و هويت سازي البته مصادره گری برای تغییر هویت تاریخی این شهر استفاده نموده و با نصب تنديس يك شاعر اجنبي كورد كه سني و از كشور بيگانه است سعي در مصادره اين شهر تورك و شیعه نشین به نفع خود دارند.

در اين جريان اكراد مهاجر بانفوذ در نوكران خودفروخته، چاپلوس، سرسپرده فاشيسم فارس و مانقوردهايي كه شرف خود را به نرخ نان يا به پول و پست مي فروشند (مسئولین دولتی محلی و استانی) در فكر طراحي نقشه اي شيطاني براي تصاحب اراضي تاریخی جنوب آذربايجان هستند و شهري استراتژيك و مستعد مانند تیكان تپه آذربايجان را هدف نیات اشغالگرانه خود قرار داده اند.

همان طور که می دانیم تیکان تپه شهري است كه داراي معادن عظیم و غنی طلا مانند آق دره، اماكن باستانی و تاريخي مانند تخت سليمان، سد هاي عظيم و پرآب مانند ساروق و ... بوده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي درای ارزشي ژئواستراتژيك است و با كوههاي بلند خود حصار امني براي ساكنين آن مي باشد. تروریستهای کورد با علم به این مسئله که در دست داشتن تیكان تپه به معنی اشراف داشتن به مسافت بزرگي از منطقه است، هر روز با طرح توطئه ای جدید سعی در افزایش نفوذ خود بر این منطقه استراتژیک دارند.

جای بسی تعجب است که چرا مجسمه دانشمند شهيري چون پروفسور شهريار صديق فيزیکدان برجسته عصر حاضر كه از توركهاي همين شهر است در میادین شهر نصب نمي شود؟ چرا هيكل ستارخان، باقرخان، شهريار، بولود قاراچورلو (سهند)، بختيار وهاب زاده، علامه جعفري، علامه اميني و هزاران نام آور عرصه هاي شعر و ادب، حماسه و فداكار ترک آذربایجانی در اين شهر تورك نشین در انظار عمومی قرار داده نمي شود و به جاي آنها هيكل شاعر اجنبي و بيگانه كرد عراقي نصب مي شود؟ اينها سؤالاتي است كه دست نشانده ها و کاتولیک تر از پاپهاي حكومت فارس (مسئولان دولتی محلی و استانی) بايد جواب بدهند که البته جواب براي ما روشن و واضح است و آن مصادره هويت توركي اين شهر.

اينها همه نشان از دسيسه پیدا و پنهان فاشيسم دولتي فارس و تروريسم الحاق گراي كوردي دارد که وظيفه ما مردمان شهرهاي قوشاچاي (مياندوآب)، سايين قالا (شاهين دژ)، تيكان تپه (تكاب) را خطيرتر و سنگين تر ميكند تا از حیثيت و تماميت ارضي آذربايجان عزیزمان در مقابل دشمنان متجاوز دفاع كنيم.

ما جمع كثيري از فرهنگيان، دانشجويان، روشنفکران و فعالان سياسي شهرستان قوشاچاي ضمن محكوم كردن چنين حركات موذيانه و زيركانه فاشيسم دولتي فارس و تروريسم الحاق گراي كورد حضور خود را دركنار مردم غیور تيكان تپه اعلام كرده و از مسئولين شهرهای منطقه به خصوص جهانبخش محبي نيا نماينده مشترك شهرهاي قوشاچاي، سايين قالا و تیكان تپه خواستاریم كه به حساسيت فوق العاده مردم منطقه عكس العمل نشان داده و جلوي چنين حركات تفرقه افكن را بگيرند. طبيعي است كه مسئوليت اقدامات بعدي مردم اين شهرها بر عهده مسئولين بي كفايت محلی و استانی خواهد بود.

در پايان اين بيانيه شماري از پيشنهادهاي خود را به مسئولين شهرهای منطقه ذكر مي كنيم.

1- از شهرداري و سایر مسئولان شهر تيكان تپه درخواست داريم ضمن حذف نام اين شاعر بيگانه و اجنبي از ميدان شهر اين ميدان را به نام يكي از شخصيت هاي بومي آذربايجاني منطقه افشار مزين كند.

2- هيكل نام آوران افشار آذربايجانی مانند دكتر شهريار صديق، باکری ها، کشوری و .... را در شهر نصب كنند.

3- نماینده مشترک شهرهای قوشاچای، تیکان تپه و سایین قالا آقای جهانبخش محبی نیا نسبت به مسئله موضع صریح خود را اعلام نماید.

4- بخشی از درآمد حاصله از معادن طلای این شهر صرف عمران و آبادانی آن شود.

5- آمار اکراد مهاجر که در چند سال اخیر به این شهر مهاجرت کرده اند مشخص گردد و اقدامی عاجل جهت متوقف ساختن پروژه غیرانسانی تحمیل هویت کردی بر منطقه صورت داده شود.

6- با توجه به سیاستهای تبعیض آمیز اعمالی بر منطقه و عدم وجود سرمایه گذاری قابل توجه در آن، توریسم می تواند به عنوان یک منبع درآمد اهالی منطقه مورد توجه قرار گیرد. لذا بازسازی، حفظ و تبلیغ مناسب اماکن تاریخی منطقه مانند تخت سلیمان، کوه زندان و ... باید در اسرع وقت در دستور کار مسئولین ذیربط قرار گیرد.

7- تمهیدات لازم برای جلوگیری از مهاجرت بومیان ترک این منطقه اندیشیده شود.

8- یکی از بزرگترین و اساسی ترین مشکلات این منطقه عدم وجود راه ارتباطی مناسب بین شهرهای منطقه است. از آنجایی که یکی از زیرساختهای اولیه برای توسعه و عمران هر منطقه ای وجود بستر لازم برای حمل و نقل می باشد، توسعه و بهبود راههای ارتباطی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا ضروری است بازسازی و تعمیر راههای موجود و ایجاد مسیرهای ارتباطی جدید در صدر برنامه های مسئولین منطقه قرار گیرد.

جمعی از فرهنگيان، دانشجويان، روشنفکران و فعالان سياسي شهرستان قوشاچاي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home