Friday, April 24, 2009

نامه اعتراضی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در خصوص مسائل اخیر تیکان تپه (تکاب(

يئيگون(جمعه) ۲۱ فروردين ۱٣٨٨ - ۱۰ آوريل ۲۰۰۹

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان از ابتدای مطرح شدن موضوع نصب مجسمه یک شاعر کرد زبان عراقی در شهر تیکان تپه (تکاب) موضوع را با ریزبینی و حساسیت خاصی دنبال کرده و بنا بر وظیفه ای که بر عهده دارداقداماتی را نیز در این راستا به انجام رسانیده است که عمده آنها از طریق رایزنی با گروهها ، فعالان و نهادهای سیاسی ملی و دولتی بوده است .از آنجایی که معتقدیم اکنون زمان تبلیغات طیفی و گروهی در آذربایجان نیست تا صرفا در دنیای اینترنت به حرکات ایذایی و تبلیغاتی بپردازیم و از اصل موضوع غافل باشیم ، طبق آخرین تصمیمات شورای مرکزی اقدام به نگارش نامه ای اعتراضی در خصوص موضوع بحث نموده ایم که متن نامه به گیرندگان از طریق پست و ایمیل ارسال شده است و نیز برای تنویر افکار عمومی ، خصوصا فعالان حرکت ملی آذربایجان در ذیل متن آن منتشر میگردد. امید است با همدلی تمامی نیروهای سیاسی آذربایجانی بتوانیم در راه دفاع و حراست از تمامیت ارضی آذربایجان موفق و سربلند باشیم.

نامه اعتراضی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در خصوص مسائل اخیر تیکان تپه (تکاب(

وطن و سرزمین یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان هویتی هر ملتی محسوب می گردد که البته در برهه فعلی، سرزمین، برای منطقه غرب آذربایجان به منزله اساسی ترین رکن هویتی می باشد. همانگونه که آسیمیلاسیون فرهنگی و "زبان کشی" به بی هویتی ملی منجر می گردد، از دست دادن سرزمین و اراضی ملی و تاریخی به بحرانی بزرگتر که عواقب بس سنگین تری را بدنبال خواهد داشت می انجامد. فلسطین و قره باغ دو نمونه بارز و گویای مساله هستند که حتی کرکوک تورک نشین را نیز چنین خطراتی تهدید میکند که در همه موارد ساکنان بومی و اصلی این مناطق با نگرشهایی توام با مهر و محبت بیش از حد و باورهای ساده انگارانه در قبال کسانی که شرف ملی آنها را هدف قرار داده اند و موزیانه و با هزارچهرگی سیاستهای پلید خود را دنبال میکنند، در نهایت سرزمینشان را در اشغال دشمنان تاریخی خود دیده اند و آنگاه از خواب غفلت برخواسته اند که کار از کار گذشته است.

در روزهای اخیر یکی از دژهای جنوبی منطقه غربی آذربایجان، تپه ایی که همانند خاری در چشم دشمنان تاریخی آذربایجان است، تیکان تپه (تکاب) آبستن حوادثی تامل انگیز، دردناک و خطرناک بوده است. آنچه که برای هر فرد با شعور و نه باسواد مبرهن و روشن است اینکه در طول صده معاصر همواره اکراد، این مهمانان مهاجر و زیاده خواه، جغرافیای تاریخی آذربایجان را هدف قرار داده اند تا بی هویتی جغرافیایی خود را از طریق اشغال اراضی ملی و تاریخی آذربایجان جبران نمایند، این مساله در سالیان اخیر و خصوصا پس از بقدرت رسیدن طیف موسوم به دوم خردادیها در ایران که در طول هشت سال حاکمیت ایشان هرچه توانستند با ارائه و تکیه بر سیاست "مهار قومی" سعی در تضعیف موقعیت جغرافیایی آذربایجان و تغییر ترکیب جمعیتی منطقه غربی آذربایجان انجام دادند و متاسفانه تروریسم کرد و اقلیت مهاجر کرد منطقه همچنان با چراغ سبزهایی که دریافت میکنند سیاست "اشغال نرم" اراضی غربی آذربایجان را با شدت فراوان اجرا میکنند.

امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در مقابل سیاستهای افراطی، جنگ افروزانه و زیاده خواهانه اکراد مجبور به دفاع از شرف ملی میباشیم. شرف ملی در قالب ارکان هویتی که یکی از مهمترین آنها "عناصر هویتی شهری"، که همان "اسامی راستین و واقعی منطقه و سمبلهای شهری" که باید علاوه بر اینکه از فرهنگ مردمان بومی آن نشات گرفته باشد موجبات تحریف تاریخ نگشته و خدشه دارکردن امنیت منطقه را فراهم ننماید، که متاسفانه موضوع نصب مجسمه یک شاعر گمنام کرد سنی مذهب در شهری تورک نشین و دارای هویتی تورکی – شیعی که خدمات بس بزرگ را در راه اعتلای اسلام و دفاع از تمامیت ارضی منطقه در طول سالیان پس از انقلاب 57 انجام داده اند، موجبات تامل، ناراحتی و دلسردی نیروهای ملی، مذهبی و اهالی شهر را فراهم کرده است. چرا باید در شهری که 450 نفر شهید به خون خفته از بین دلاورمردان و شیرزنان آذربایجانی در راه مبارزه با دشمنان ارضی و از جمله در راه مبارزه با گروههای ضدنظام کردی، حزب دموکرات کردها، کومله، و نیز پ.ک.ک و پژاک، خون خود را تقدیم حراست و دفاع از این سرزمین کرده اند اقداماتی انجام شود که تبعات سنگین امنیتی و بحران هویتی را بدنبال خواهد داشت و چرا در شهری که اکنون نیز شاید به نسبت جمعیتش بیشترین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را دارد که همگی در خدمت به شیعیان جهان هستند مجسمه فردی مجهول الهویه و بیگانه نصب گردد و اعتراضی از سوی این نیروهای متعهد و ارزشی صورت نگیرد. براستی آیا در کدام یک از شهرهای استان کردستان و مثلا در شهرهای تورک نشین بیجار، قروه و سنقر کدامین تندیس و مجسمه متعلق به مفاخر آذربایجان نصب شده است که اکنون این بلاها را بر سر مردم مظلوم تیکان تپه می آورند و خوش خدمتی میکنند؟امروز بنام وحدت اقداماتی در جریان است که در اصل از طریق اشغال نرم اراضی ملی آذربایجان و تغییر ترکیب جمعیتی بواسطه تغییر نمادهای فرهنگی منطقه، نه تنها منجر به وحدت نمیگردد بلکه به واگرایی هرچه بیشتر اکثریت منطقه از مرکز خواهد انجامید. چه فراموشکارند برخی مسئولان منطقه ایی که حوادث بدو انقلاب تا دهه قبل و جنایتهای انجام شده توسط امثال قاسملوها را از یاد برده اند و نیز چه بی اراده اند مسئولان منطقه ایی که در مقابل هر سیاستی که از فوق برایشان ارسال می گردد تسلیم محض هستند و قدرت اعتراض ندارند و نیز درود باد بر آن دسته از مسئولان مردمی و نیز مردم باشعور و فهیم و فعالان ملی منطقه و خصوصا دژ استوار تیکان تپه (تکاب) که در راه دفاع از اراضی آبا و اجدادی و شرف ملی خود کوتاهی نکرده اند و چون راه حق می پیمایند در نتیجه نیز پیروز خواهند بود.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با اعلام انزجار از تصمیمات شورای شهر و شهرداری و نیز دیگر مسئولان و نهادهای دخیل در موضوع نصب مجسمه یک شاعر گمنام عراقی کرد زبان، دریکی از میادین اصلی شهر که به بی هویتی شهری خواهد انجامید، اعلام میدارد، چنین اقدامی موجبات دلسردی مردم تورک شیعه منطقه را فراهم خواهد نمود و آندسته از عوامل دخیل در موضوع که آگاهانه چنین طرحی را مطرح و پیگیری میکنند این اقدامشان بعنوان سند خیانت عوامل دخیل در موضوع میباشد که ریشه بر تیشه مردمان خود زده اند و روسیاهی تاریخ را برگزیده اند و البته که در موقع مقتضی مورد خشم مردم غیرتمند تیکان تپه (تکاب) و منطقه غربی آذربایجان قرار خواهند گرفت و البته که لازم و ضروری است که ناآگاهان نیز آگاه به موضوع باشند و با دیدی بازتر و نگرشی منطقه ایی سیاستهای پلید، فزون خواهانه و افراطی اکراد مهاجر منطقه را بررسی کرده و به مقابله با آن بپردازند و در دستان تروریسم کرد بازیچه قرار نگیرند.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان، بعنوان تشکلی مردمی، مذهبی و ملی با اعتقاد به تمامیت سرزمینی آذربایجان هرگونه اقدامی که موجبات لطمه دیدن عناصر هویتی منطقه را فراهم نماید را محکوم نموده و از آندسته از مسئولان دلسوز منطقه و خصوصا شخص فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تکاب و نمایندگان این منطقه در مجلس شورای اسلامی و روحانیت شیعی منطقه و شخص امام جمعه تکاب میخواهد که به این بازی که ریشه در تفکرات تروریسم کرد دارد را پایان دهند و اقداماتی را انجام ندهند که موجب بروز خشم نهفته مردم گردد، بی شک چنین رفتارهایی موجبات واگرایی مردم تورک شیعه منطقه از مرکز را فراهم خواهد نمود. امید است اقدامات عاجل صورت گیرد تا شاهد بروز بحران در منطقه که زمینه ها و فتیله های آن با اقداماتی اینچنینی در حال شعله ور شدن است، نباشیم.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

19 فروردین 1388مطابق با 8آوریل 2009گیرندگان:

آقای دکتر رحیم قربانی، استاندار آذربایجان غربی

حجت الاسلام غلامرضا حسنی، امام جمعه اورمیه

حجت‌الاسلام علی مرادی، امام جمعه تکاب

آقای دولتی، فرماندار تکابآقای جهانبخش محبی نیا، نماینده مجلس شورای اسلامی

آقای رسول رنجبر، شهردار تکاب

آقای حسین میکائیلی، رئیس شورای اسلامی شهر تکاب

0 Comments:

Post a Comment

<< Home