Friday, April 24, 2009

بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص وقایع تیکان تپه

پنج‌شنبه ۲۷ فروردين ۱٣٨٨ - ۱۶ آوريل ۲۰۰۹

ایام منتهی به عید در آذربایجان به واسطه اخبار نگران کننده ای از زیاده خواهی اقوام مهاجر و البته به مانند تمام موارد قبلی با همکاری طیفی خود باخته از ملت آذربایجان، فضای ملتهبی بوجود آورد. ملت آذربایجان علی الخصوص قشر تحصیل کرده و دانشجو با پیگیری کامل ماجرا به مقایسه آن با حوادث چند دهه اخیر در آذربایجان پرداخت.

دقیقا همانند تمام مواردی که منجر به تکه تکه شدن آذربایجان شده بود، قومی مهاجر و زیاده خواه بازیچه دست شوونیستهای تمامیت خواه شده بود تا برای لکه دار کردن نام شریف آذربایجان متوسل به عده ای از آذربایجانیها شوند که یا از روی نادانی و یا برای خوش خدمتی و خوش رقصی برای اربابانشان چشم بر روی ناموس وطن بسته اند. البته اگر چه تاریخ آذربایجان پر از دلیر زنان و مردانی است که تا پای برای پاسداری از وطن ایستاده اند، اما آذربایجان بر خود کم ندیده است کسانی را که به خاطر ارضای تمایلات پست و کوتاه خود از آذربایجان مایه گذاشته اند و اینچنین شد که با همکاری چنین افراد معلوم الحالی و طمع سیری ناپذیر مهمانان ناخوانده همانند ارامنه، اکراد و ... هم اکنون شاهد پاره پاره شدن سینه آذربایجان هستیم.

در این مورد خاص نیز شوونیزم با دستاویز قرار دادن هفته وحدت درصدد نصب هیکل مولوی خودخوانده و مهاجر در تیکان تپه به عنوان قلب تپنده آذربایجان و تاریخ سازی برای اکراد مهاجر و شروع به عملیات اشغال این سنگر تسخیر ناپذیر بود، که با هوشیاری ملت آذربایجان در تمام نقاط مخصوصا مردم غیرتمند و مبارز تیکان تپه یک گام تاکتیکی به عقب برداشت تا با ظن خود هنگامی که آبها از آسیاب افتاد دوباره نیات شوم و پلید خود را عملی کند، غافل از اینکه دیگر هیچگاه آسیاب آذربایجان بی آب نخواهد ماند حتی اگر اجبار به چرخیدن این آسیاب با خون جوانان پیش آید. چون ملت آذربایجان به تحقیق دریافته است که آنچه را امروز می بازد دیگر هیچگاه به دست نمی آورد!!!

ما دانشجویان تورک دانشگاه علم و صنعت ایران، از افرادیکه ناخواسته یا ندانسته بازیچه دست شوونیزم و برآورنده آرزوهای خام و زیاده طلبانه مهاجرین شده اند دعوت می کنیم تا به آغوش آذربایجان و ملت برگردنند و اعلام می کنیم که تمام تحرکات موذیانه شوونیزم و عمال کوته اندیش آنان اعم از وطن فروشان یا مهاجران را به دقت زیر نظر داریم و سنگر مبارزه ای را که فرزندان واقعی و دلسوز آذربایجان امروز در تیکان تپه باز کرده اند خالی نخواهیم گذاشت تا مبادا فردا شاهد به وجودن آمدن قره باغی دیگر توسط مهاجران دیگر به حمایت شوونیستهایی دیگر باشیم و به شوونیستهای تورک ستیز و اکراد مهاجر هشدار می دهیم که کار را به جایی نرسانند که ملت آذربایجان علی رغم میل باطنی خود نتواند دست درازی ها و گستاخی های آنها را ببخشد!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home