Friday, April 24, 2009

غرب آذربایجان پل ارتباطی گروهکهای تروریستی کرد با داشناکهای ارمنی می شود

میللی حرکت چهار شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸:
سولدوز خبر: سیاست آشکار تورک ستیزی رژیم منجر به اتحاد آنان با دشمنان ایران و ایجاد همبستگی با آنان شده است حتی اگر سالها مابین آنان محاربه صورب گرفته و هزاران نفر از جوانان این سرزمین را شهید نموده باشند. این جریان در مناطق تورک نشین غرب آذربایجان شدت بیشتری به خود گرفته است و جمهوری اسلامی برای راندن ملت تورک از سرزمین مادریشان دست به هرکاری می زند.

در این رابطه رژیم فاشیستی فارس ایران به اشغالگری اکراد در مناطق غرب آذربایجان یاری رسانده و حامی اصلی اکراد در کشورگشایی آنان می باشد. عقد قراردادهای متفاوت با گروهکهای تروریستی کرد با عنوان کمک رسانی به مردم مسلمان شمال عراق در حالیکه تورکهای کرکوک از این قاعده مستثنی می باشد و این کمکها فقط گروهکهای تروریستی کرد را شامل می شود.

نکته قبل توجه اینکه از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد جریان مذکور روند صعودی به خود گرفته است.

سخنان قربانی استادار آذربایجانی غربی با برنامه گئجه لر در شبکه استانی آذربایجان غربی، روز سه شنبه اول اردیبهشت 1388 در ساعت 21:30 مهر تأییدی بود بر گفته هایمان.

قربانی در بخشی از مصاحبه خود در ارتباط با کردستان عراق چنین اظهار داشت: کردها اصیل ترین ایرانی ها هستند و در هر کجای دنیا هم که باشند باید مورد حمایت قرار گیرند و من علاقه خاصی به ارتباط با آنها دارم و سالانه چندین بار برای کمک رسانی به کردستان عراق سفر می کنم. وی افزود: دراردیبهشت سفر دیگری به کردستان عراق خواهم نمود و هیچگونه کمکی از آنان دریغ نمی شود.. همچنین ما برای ارتباط با اروپا و جهان پل ارتباطی با کشور دوست و برادر ارمنستان زده ایم تا از آنجا با اروپا ارتباط برقرار کنیم و جاده ابریشم دومی از مرز تمرچین کردستان عراق به پیرانشهر(خانا) و نقده و از آنجا به ارمنستان زده ایم.

حال این پرسش پیش می آید که آیا ملت تورک در تورکیه ، کرکوک عراق و تورکان شیعه ی آذربایجان و نخجوان که برخلاف اکراد عراق روزی از ممالک محصوره بوده است چرا مورد حمایت حاکمیت ایران قرار نمی گیرد و برخلاف آن، دشمنان ملت تورک در هر کجای جهان، دوستان ایران بوده و آنان ایرانی اصیل می باشند و باید مورد حمایت خاص رژیم آپارتاید پارس ایران قرار گیرند.

سخنرانی محمود احمدی نژاد در اجلاس ژنو بر ضد نژادپرستی در حالیکه در ایران در حق قومیتهای غیر فارس ایران که اکثریت مردم ایران را تشکیل می دهد، به خصوص نسبت به ملت بزرگ تورک، ظلم و تبعیض آشکار روا می شود، در نوع خود جالب و سوال برانگیز می باشد.

www.sulduz.tk

0 Comments:

Post a Comment

<< Home