Sunday, March 29, 2009

بیانیه فعالان ملی آذربایجان در قاراداغ (شهرستان اهرو بخشهای تابعه) در مورد نصب تندیس مولوی کرد

يئيگون(جمعه) ۷ فروردين ۱٣٨٨ - ۲۷ مارس ۲۰۰۹آموزه هاي تاریخی و سیر روند تحولات صد ساله اخیر در آذربایجان به ویژه در غرب آذربایجان به خوبی به ما گوشزد می کند که جریان خزنده هر از گاهی با سوء استفاده از فضای به وجود آمده وفراهم شدن زمینه مساعد براي اظهار كردن اغراض شوم خود با جنايها و خونريزيهاي بي حد و حصر در صدد شكل دهي افكار تجزيه طلبانه براي به وجود آوردن كردستان بزرگ در منطقه بوده اند كه بهترين مثال بارز آن جنايات وحشيانه اسماعيل سيميتگو و اطرافيانش در شهر اروميه و نواحي آن مي باشد ، كه هنوز هم اين جنايات از ذهن و ياد مردم آذربايجان پاك نشده است .

براي آشنايي هر چه بيشتر با چهره پليد وي و جنايتهاي به وقوع پيوسته در آن تاريخ كه هزاران آذربايجاني را اعم از زن و مرد و پير و جوان را در خون خود غلطانيده بودند ، به كتابهاي اروميه در محاربه عالم سوز اول و تاريخ هيجده ساله آذربايجان رجوع نمائید .
امروز مي بينيم كه اخلاف سيميتگو با تجديد قوا ديگر بار در شهر تیکان تپه مي خواهند مصيبتي ديگر را متحمل مردم اين سامان سازند ، اما بر خلاف گذشته اين بار صرفا نه براي تاراج ما و نواميس مردم بلكه براي ماندن و در دست گرفتن خانه و كاشانه ما و تشكيل حكومتي تحت عنوان كردستان در وطن ما آذربايجان دندان تيز نموده اند ، و با وقاحت تمام و بدون ترس و واهمه اي به عنوان كردن اغراض شوم خود مي پردازند كه از اين ميان مي توان به نصب تندیس مولوی کرددر شهر تیکان تپه اشاره كرد

گفتني است هنوز از آتش فتنه شيخ عبيدا... و اسماعيل سيميتگو در غرب آذربایجان چند صباحي سپري نشده بود كه رفته ، رفته در ميان عناصري از كردها چنين توهمي ايجاد شد كه غرب آذربایجان جزو سرزمين هاي كردستان است و با توجه به اين توهمات نشات گرفته از تفكرات ناشي از تجزيه طلبي بود كه در لابلاي كتابهاي تاريخي و جغرافيايي خود به ترويج افكاري از اين دست پرداختند و به تبع آن در دو دهه گذشته با بسيج همه جانبه امكانات خود گامهاي گسترده اي را در جهت تحقق اهداف خود برداشته اند . كه متاسفانه در اين راه موفقيت هاي شايان توجهي را كسب كرده اند

بنا براین فعالان ملی آذربایجان در قاراداغ ( اهر و حومه ) این حرکت تفرقه اندازانه را محکوم نموده و حمایت خود را از ساکنان ترک شهرستان تیکان تپه اعلام نموده و خواستار عدم نصب تندیس ( مولوی کرد) در منظر عموم و عذر خواهی مسئولان ذیربط از ساکنان ترک این شهرستان می باشد.فعالین حرکت ملی آذربایجان درقاراداغ

بهار 88

0 Comments:

Post a Comment

<< Home