Sunday, March 29, 2009

بیانیه ی جمعی از فعالین مدنی آذربایجان در شهرستان اورمیه, در اعتراض به نصب مجسمه ی مولوی کرد در شهرستان تیکان تپه

آراگون(يکشنبه) ۹ فروردين ۱٣٨٨ - ۲۹ مارس ۲۰۰۹نصب مجسمه ی شاعری کرد (مولوی کرد) درشهر تورک نشین تیکان تپه, با اعتراض شدید ملت تورک تیکان تپه روبرو شد, تا اینکه شوونیسم عقب نشینی کرد.

پس از تغییر نام شهرها و روستاهای آذربایجان, این بار شوونیسم با مجسمه ی شاعری کرد وارد میدان می شود تا سرآغازی باشد برای سیاست هایی این چنینی در دیگر نقاط آذربایجان.

با بررسی نصب این مجسمه و بررسی وضعییت ارتباطی این شهر درمی یابیم که ارتباط آن با شهرهای کرد نشین روز به روز بهتر می شود و این در حالیست که هنوز جاده ای مستقیم به تبریز یا مراغه ندارد. این خیال باطل کردستان بزرگ است و برنامه ای که آپارتاید برای سرکوب حرکت ملی آذربایجان در سر دارد .ولی در نهایت این حرف مردم تورک تیکان تپه بود که به کرسی نشست. واین پیروزی برای آذربایجان بسیار ارزشمند است و به ما یادآوری می کند که در مبارزه اینگونه باید بود.

با این کارها گمان می کنند که امروز تیکان تپه وفردا دیگر شهرهای ما را می توانند از ما بگیرند. آنها گمان می کنند که می توانند تیکان تپه و دیگر شهرهای آذربایجان را با اعمال سیاست های کثیف خود سرکوب کنند و مانع از رشد فکری ملت و خود آگاهی ملی شوند.

ملت آذربایجان یکدل و یکصدا از جای جای این سرزمین از حقانیت خود دفاع خواهد کرد و سر تعظیم در برابر شوونیسم فرود نخواهد آورد. از اینجا اعلام می داریم, اینجا آذربایجان است. زنده باد مردم تیکان تپه.

یادآور می شویم که ما هنوز جنایات چند دهه ی اخیر کردها را فراموش نکرده ایم و نصب مجسمه ی شاعری کرد در شهر تیکان تپه را محکوم می کنیم و خواستار عذرخواهی عوامل این امر از ملت آذربایجان هستیم و با تمام قوا از مردم تیکان تپه حمایت می کنیم و خواهیم کرد.

یاشاسین آذربایجان

جمعی از فعالین مدنی اورمیه

بهار 88

0 Comments:

Post a Comment

<< Home