Thursday, March 19, 2009بیانیه فعالین حرکت ملی آذربایجان در مراغه در رابطه با تحرکات اخیر اکراد در شهر تکاب با حمایت حکومت ایران

میللی حرکت چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۷:
حکومت ایران قصد دارد تا با دادن آزادی عمل به اکرادی که در استان کردستان،کرمانشاه از کوچکترین آزادی محرومند دو ملت تحت ستم شوئونیسم فارس را در مقابل هم قرار دهد و زمینه های بروز جنگ فیزیکی در این منطقه از آذربایجان را فراهم سازد.این سیاست کثیف حاکمیت شوئنیستی فارس در ایران با سو استفاده بعضی از احزاب و گروههای سیاسی و تروریستی کرد رو برو شده و لزوم توجه بیشتر به مصائب تیکان تپه از سوی فعالین حرکت ملی آذربایجان بیش از پیش احساس می شود

تکاب یا همان تیکان تپه یکی از قدیمی ترین پایتختهای باستانی ملت ترک آذربایجان بوده وتکه ای جدایی ناپذیر از خاک آذربایجان است اما با وجود این واقعیت تاریجی وجعرافیایی، حکومت شوئونیست ایران با سیاستی کثیف تمام اکرادی را که در جریان حمله صدام به کردستان از آن منطقه به صورت پناهجو وارد خاک ایران شده اند را در منطقه مرزی استان آذربایجان غربی و نه کردستان جای داده و به آنها تابعیت ایرانی اعطا نموده است. علاوه از این، سیاست دادن پایگاه وامکانات به گروه تروریستی PKK در مرزهای آذربایجان غربی و سکنی دان به این تروریستها در این استان که چندی پیش در دستور کار حکام ایران قرار داشت باعث افزایش درصد جزئی کردها در این منطقه از خاک آذربایجان گشته است و پر واضح است که هدف حکومت فاشیستی ایران از این اقدام، تغییر ترکیب جمعیتی منطقه آذربایجان غربی و شعله ور کردن زبانه جنگ ملی بین ملت ترک آذربایجان و اکراد است.

هر ملتی حق دارد که نمادهای فرهنگ وتمدن خود را در وطن خود به کار برده واز آنها محافظت کند.همزمان با این امر که حکومت ایران حق ابراز وجود و حق تقدیر از مشاهیر وبروز نمادهای فرهنگی را از ترکها که ساکنان اصلی وابدی تکاب(تیکان تپه)هستند گرفته است مهاجران کرد باحمایت حکومت و با فرصت طلبی اقدام به نصب مجسمه یک شاعر کرد عراقی در خاک مقدس آذربایجان و درشهری که اکثریت قریب به اتفاق آن را ترکها تشکیل می دهند نموده اند.این اقدامات اکراد مهاجر که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند می تواند زبانه های جنگی را شعله ور کند که هیچگاه به نفع ملت کرد نخواهد بود.عقلای کرد ابتدا باید پتانسیل جمعیتی خود را با پتانسیل جمعیتی ترکها در چارچوب ایران مقایسه کنند وسپس دست به چنین اقداماتی بزنند.در غیر اینصورت ملت کرد باید در شرایط بحرانی انتظار فرود گلوله توپها وموشکهای کاتیوشای توپخانه مراغه و بمبهای بمب افکنهای قرارگاه شکاری تبریز را بر روی مرکز کردستان ایران یعنی شهر سنندج داشته باشند.گروههای سیاسی کرد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با تمسک به اسلحه وپولی که توسط قدرتهای فرا منطقه ای به آنها داده می شود برگ برنده را در دست داشته باشند اما در صورت ایجاد شرایط بحرانی وبا توجه به سابقه چنین اقداماتی به علت اقلیت بودن نخواهند توانست منافع ملت خود را در مقابل ملت آذربایجان حفظ کنند.

ما فعالین حرکت ملی آذربایجان در مراغه ضمن محکومیت اقدامات حکومت ایران در تغییر بافت جمعیتی منطقه جنوب آذربایجان غربی و بویژه شهر تکاب، به عقلای ملت کرد تذکر میدهیم که چنین اقداماتی مخالف اصل حسن همجواری است وضمن حمایت از مبارزات ملت کرد در استانهای کردستان وکرمانشاه اعلام می داریم ملت آذربایجان خواهان حقوق انسانی برای تمام انسانها در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است اما هیچگاه این امر مانع از آن نخواهد شد که از خاک مفدس آذربایجان دفاع ننماییم وآذربایجان غربی قسمتی جدانشدنی از خاک آذربایجان است.

فعالین حرکت ملی آذربایجان

شاخه مراغه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home