Thursday, March 19, 2009بیانیه فعالین حرکت ملی آذربایجان در سائین قالا در ارتباط با وقایع اخیر شهر تکاب(تیکان تپه)

میللی حرکت چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۷:


آيا تغيير اسامي شهرهاي تورك آذربايجان توسط شوئونيسم فارس كافي نبود كه اينبار بايد رد پاي پان كورد را در شهرهاي آذربايجان شاهد باشيم ؟ همين دست نشاندگان حركت پير و فرسوده پان فارس !


اينجا شاهين دژ است شهري كه مردمانش به مجسمه هاي شعراي بزرگي چون استاد شهريار در ميادين شهرشان مي بالند و اين بالندگي حق مردم تكاب نيز هست. وقتي شعراي بي نظير آذربايجان در اقصي نقاط اين خاك مقدس مي درخشند آيا جائي براي هيكل هاي شعراي اجنبي عراقي باقي مي ماند كه در شهري شهيد داده چون تكاب نصب شود .


خاكي كه كوچه به كوچه و خيابان به خيابان آن عطرآگين خون شهدايي است كه در دفاع از خاك و ناموسشان در مقابله با اراذل كومله و دموكرات و تروريستهاي كورد شهيد شده اند ، اينك همان اراذل خونريز در پوستين ميش مسند شوراي شهر را جهت حمله به اين خاك مقدس براي خود برگزيده اند . اگر ديروز موفق نشده اند با اسلحه و كشتار به آمال و آرزوهاي خود برسند اينك جلوه قانوني به خود داده و در صدد نيل به آمال شومشان هستند . ولي بدانند ، چشمشان را باز كنند و از خواب خرگوشي بيدار شوند كه فرزندان آذربايجان بيدارند و هر گونه تجاوزي را چه به شكل قانوني و يا غير قانوني تحمل نخواهند كرد .


درخواستمان از مسئولين شهري و استاني اين است كه مواظب حركات موذيانه پان كوردها كه در مسندهاي قانوني نفوذ كرده و خود را در لايه هاي قانون مخفي كرده اند ، باشند و اجازه ندهند افكار پليدشان را بر مردم تحميل كنند و تساهل و تسامح را چاشني مسئوليت خطيرشان قرار ندهند ، تا مردم غيرتمند و آگاه مجبور نشوند براي مقابله با چنين حركاتي خود چاره اي بيانديشند .


هشدارمان به پان كوردهاي خوش خيال و ساده لوح نيز اجتناب از بازي با آتش است كه مطمئناَ بازنده بازي خواهند بود . اگر امروز مجسمه يك عراقي را در اينجا پناه مي دهيد فردا خوتان پناهنده كوردهاي عراق خواهيد شد ، اگر امروز در سايه قانون از انتقام در امانيد فردا تاوان زياده خواهي و ندانم كاري هاي خود را خواهيد داد و روزي مهمان نوازي مردم آذربايجان براي مهمانان ناخوانده و پر رو به سر خواهد آمد .


پايان سخنمان با مردم تيكان تپه اين است كه نقش اصلي و تعيين كننده در سرنوشت شهرشان را دارند ،‌ اگر ديروز در انتخابات حاضر نشدند ، مجوز حضور چنين افرادي را صادر نموده و راه را براي ايشان هموار كرده اند . نهايتاَ مردم فهيم تيكان تپه اينگونه حركات را بايستي براي سرنوشت شهرشان آينه عبرت قرار داده و با حضور فعال خود در صحنه ، راه را براي نفوذ اجانب پرستان هموار نكنند و آينده شهرشان را با انتخاب افراد آگاه بيمه نمايند .

فعالين حركت ملي آذربايجان (سايين قالا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home