Tuesday, March 10, 2009

خشم اهالی تیکان تپه و ملت آذربایجان از نصب مجسمه شاعر کرد زبان در شهر تورک نشین

میللی حرکت سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۷:
خبر نصب مجسمه "مولوی کرد"در تیکان تپه(تکاب) خشم مردم این شهر را بر انگیخت.

این مجسمه که با لابیگری چند عضو کرد شورای شهر تیکان تپه ساخته شده است.

قرار است به مناسبت هفته وحدت در این شهر نصب گردد.انتشاراین خبر با واکنش شدید مردم این شهر روبه رو شده و در چند روز اخیر تعداد زیادی از شهروندان تیکان تپه مراتب اعتراض خود را به مسوولان این شهر اعلام کرد ه اند ولی مسوولان شهر با این توجیه که این شاعر شیعه مذهب بوده و اهل ساققیز(سقز)می با شد از هر گو نه پاسخگویی در این زمینه طفره میروند توضیح اینکه شخص مذکور عراقی بوده و سنی مذهب میباشد و این توجیهات فقط و فقط برای فرو نشاندن خشم مردم تورک تیکان تپه صورت می گیرد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home