Tuesday, March 10, 2009

حامیان گروهک های تروریستی در سولدوز

میللی حرکت یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۷:
سولدوز خبر: بعد از میتینگ گروهک های تروریستی اکراد در سال 58 در خاک آذربایجان خصوصا در سولدوز که با هدف کردنشین کردن غرب آذربایجان، با رشادت های فرزندان غیور آذربایجان نافرجام ماند،اینک گروهک های تروریستی اکراد پلان دیگری در راستای کردنشین کردن مناطق آذربایجان (غرب)دنبال می کنند.سیاستهای پیشین این گروهک ها برای اشغال خاک آذربایجان که با حملات تروریستی صورت می گرفت بدون نتیجه ماند.بدین ترتیب اکراد برای رسیدن به مقاصد خود به قاچاق سلاح، مواد مخدر و مشروبات الکلی روی آوردند.قاچاق می توانست پول زیادی از این راه عاید گروهک های تروریستی کند تا بتوانند اقدام به خرید زمین در غرب آذربایجان نمایند.سولدوز که همچون سدّی در راه رسیدن گروهک های تروریستی به مقاصدشان می باشد از موقعیت حساسی برخوردار است.کمکهای مالی تروریست ها به حامیان آنان برای خرید زمینهای کشاورزی و املاک مناطق تورک نشین سولدوز در راستای تحقق بخشیدن به افکار مسموم گروهک های تروریستی صورت می گیرد.دکتر کاوه یکی از حامیان گروهک تروریستی پژاک می باشد که با کمک های مادی آنان در مناطق تورک نشین سولدوز اقدام به خرید واحد های تجاری می کند.دکتر کاوه که یکی از عناصر تروریست ها در سولدوز می باشد سیاست های این گروهک را در منطقه جامه عمل می پوشاند.زمین های کشاورزی و همچنین املاک، رفته رفته به اکراد فروخته می شود که این مسئله در آینده به معضلی لاینحل تبدیل خواهد شد.مردم سولدوز در رابطه با این تراژدی تروریست ها باید هوشیار بوده و از فروش خاک مادری به اکراد خودداری نمایند.

توپراق دان پای اولماز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home