Thursday, March 19, 2009عضو سابق حزب دموکرات کردستان رئیس ستاد موسوی در سولدوز شد

میللی حرکت پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۷:

سولدوز خبر: محمد امین برزنجی عضو سابق گروهک تروریستی دموکرات کردستان و از قاتلین جنگ خونین بهار 1358 سولدوز که به جرقه توابین پیوسته و در پاداش خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی در سومین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی شهر اشنویه در مجلس منصوب گردید؛ اینک پس از گذشت سالها دوری آشکار از عرصه سیاست، مجدداً و اینبار با عنوان رئیس ستاد میرحسین موسوی (کاندیدای مطرح ریاست جمهوری) در سولدوز انتخاب گشته و بدین سان به فکر نشستن در منصب فرمانداری شهرستان نقده است.

میرحسین موسوی با انتخاب عضو سابق گروهک تروریستی کورد به عنوان رئیس ستاد خود در سولدوز دروازه و قلب تپنده آذربایجان زنگ خطر و بیدار باش را برای شورای انتخاباتی حرکت ملی آذربایجان به صدا در آورده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home