Sunday, September 21, 2008

تذکر قاضی پور نسبت به سخنان مشایی در جمع سفرای خارجیتذکر قاضی پور نسبت به سخنان مشایی در جمع سفرای خارجی

نماینده ارومیه از رئیس مجلس خواست مراتب اعتراض نمایندگان ارومیه را به رئیس جمهور درخصوص سخنان مشایی در جمع سفرای خارجی برساند.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه با استناد به ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس در قالب تذکر آیین نامه ای با اشاره به سخنان اسفندیار مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی در سنندج گفت: ظاهرا آقای مشایی متخصص مردم شناسی شده و خود را تئوریسین دولت نهم می داند و علاوه بر سخنان نسنجیده اخیر در مورد دوستی با مردم اسرائیل علاقمند است امنیت ملی و یکپارچگی و وحدت اقوام را تحت ذهنیات مشوش خود قرار دهد.

وی گفت: ایشان در سخنان خود در جمع بیش از 60 نفر از سفرای خارجی در سنندج سرزمین شکوهمند آذربایجان غربی را سرزمین کردها نامیدند.

قاضی پور افزود: چه کسی است است که نداند آذربایجان متعلق به همه ایرانیان است؟ آذربایجان غربی مهد شیران، دلیر مردان آذری زبان است چنانچه در نامه اینجانب نسبت به آقای ذاکر و جهانگیرزاده (نمایندگان ارومیه) آمده است انتظار داریم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با فراخوانی ایشان به مجلس نتیجه بررسی های خود را به استحضار نمایندگان ارومیه برساند.

وی همچنین از رئیس مجلس خواست مراتب اعتراض نمایندگان ارومیه را به رئیس جمهور برسانند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر وی گفت: از نصایح شما استفاده کردیم اما تذکر شما وارد نبود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home