Saturday, September 20, 2008

اعتراض جمعی از زنان اورمیه ای به تحرکات تبلیغی عناصر هوادار تروریسم کورداعتراض جمعی از زنان اورمیه ای به تحرکات تبلیغی عناصر هوادار تروریسم کورد


میللی حرکت پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۷:
کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

واحد خبر

بنا به خبر های دریافتی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان، از شهر اورمیه تعدادی از زنان غیرتمند تورک اورمیه ای در نمایشگاه پائیزه واقع در پارک جنگلی اورمیه به تحرکات تبلیغی عناصر تروریسم کورد اعتراض کردند. این خبر حاکی از آن است که چند شرکت متعلق به افلیت مهاجر کورد ساکن اورمیه که در این نمایشگاه به عرضه کالا می پردازند، با سو استفاده از بی لیافتی مسئولین و ماموران امنیتی حاضر در نمایشگاه در اقدامی هدفمند با تزئین غرفه های خود به رنگ زرد و نصب نقشه و تصاویری از کردستان در غرفه ها و با پخش ترانه های سیاسی کوردی با صدای بسیار بلند ، به فعالیت تبلیغی می پرداختند. در ادامه این خبر آمده است که تعدای از زنان غیرتمند تورک اورمیه ای با حضور در این غرفه به تحرکات هدفمند عناصر هوادار تروریسم کورد اعتراض نمودند. زنان غیرتمند اورمیه ای در اعتراض های خود عنوان می نمودند که چرا وقتی فرزندان آذربایجان قربانی تروریسم می شوند و اراضی آذربایجان هدف ادعای آنهاست به عناصر هوادار تروریسم اجازه داده می شود این چنین به خود نمایی سیاسی بپردازند؟ و آیا اینجا آذربایجان است یا کوردستان چرا برای غرفه هایی که موسیقی آذربایجانی پخش می کنند مشکل ایجاد می شود ولی برای عناصر هوا دار تروریسم نه؟ هدف آنها از این عمل چیست؟ و اعلام نمودند که باید این تحرکات پایان یابد. این اعتراض که با تجمع مردم همراه شده بود با دخالت انتظامات نمایشگاه و حضور مسئول غرفه ها و قول برخورد جدی با متخلفین پایان یافت. ولی نکته بسیار جالب این بود که با حضور مسئولین غرفه ها در محل اعتراض، زنان غیرتمند اورمیه ای اعتراض خود را متوجه مسئولین نمایشگاه کرده و خواستار توضیح آنها گردیدند که آنها نیز از بی اطلاعی خود پوزش خواسته و تاکید کردند اجازه چنین حرکتی را نخواهند داد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home