Sunday, July 13, 2008

جیره بگیری مهاجرین کورد به بهانه مرزبانیجیره بگیری مهاجرین کورد به بهانه مرزبانی

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

واحد خبر: 19/4/1387بر اساس گزارشات رسیده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران جهت مرزبانی اقدام به جذب تعداد زیادی از مهاجرین کورد نواحی مرزی خوی ( خصوصا از روستای زیوه در بخش زور آباد) و مناطق مرزی چالدران ( از روستا های آغ باش- گوگان – اریکلی ) نموده است. این مهاجرین کورد با حقوقی ماهیانه ششصد هزار تومان برای جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی پژاک و پ ک ک به منطقه از سوی دولت ایران مسلح گردیده اند. متاسفانه این مهاجرین مسلح شده خود تبدیل به ابزار نفوذ گروه های تروریستی کورد به اراضی غربی آذربایجان شده و اهالی روستا های تورک منطقه بهانه های گوناگون از سوی این چته های جیره بگیر مورد آزار و اذیت قرار می گیردند. اساسی ترین سوال از مسئولان نظامی و انتظامی این است بارها و بارها سربازان و افسران تورک با یاری همین چته های جیره بیگر حکومت ایران به تله های انفجاری و کمین های نظامی گروه های تروریستی کورد گرفتار آمده اند و یا در جنگ ایران و عراق گروه های مهاجر بارزانی جیره بگیر دولت ایران که در اطراف شهر اورمیه ساکن شده بودند و یا توابین گروه های تروریستی کورد با صدها خیانتشان موجبات کشته شدن هزاران نفر را فراهم آورده اند، حال در پس چه سیاستی این چته های مهاجر بار دیگر و این بار به بهانه مرزبانی مسلح شده اند؟

لازم به ذکر است این نیروها در پادگان مالک اشتر اورمیه آموزش دیده و قرارگاه مرکزی آن ها در قرارگاه شمالغرب کشور حمزه سیدالشهدا واقع است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home