Saturday, February 02, 2008

بریتانیکا به کمک تروریستهای پ ک ک و پژاک شتافتبریتانیکا به کمک تروریستهای پ ک ک و پژاک شتافت!

میللی شورا- جمعه 12 بهمن ماه 1386: با خبر شدیم که وب سایت اینترنتی دایره المعارف بریتانیکا در اقدامی ضد تاریخی، ضد علمی و ضد صلح، نقشه ای از کردستان بزرگ منتشر کرده و از کردستان به عنوان کشوری میان کشورهای ترکیه، ایران، سوریه و عراق نام برده است. بریتانیکا دایره المعارف (دانشنامه) ای است که نخستین بار در سال 1768 در اسکاتلند منتشر شد و از آن زمان تاکنون مرتباً ویرایشهای جدیدی از ان انتشار یافته و در مسایل سیاسی مطابق نظرات سیاستمداران انگلیسی حرکت کرده است..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home