Tuesday, December 25, 2007بیداری از خواب غفلت

ملت عزیز و بزرگوار اذربایجان و بخصوص شهر اورمیه اگاه باشید و بدانید امروزه در شهرمان افرادی مانند باکتری رشد می کنند و تکثیر می شوند و از نعمت ها و امکانات و پتانسیل این شهر نهایت بهره را می برند و این شهر را به عنوان پله ی رشد و ترقی خود می پندارند غافل از این که با این عمل زشت خود عشق و وجودمردم تورک ساکن این شهر را از بین می برند.

این افراد یعنی کردها از ان جا که در ذاتشان وجود دارد که تا به منطقه و جایی می رسند به سرعت در انجا تکثیر می شوند و امار جمعیتی خود را افزایش می دهند و هر روز اولادی از ان ها در خاستگاه و دیار تورک های اذربایجان و بخصوص شهر اورمیه چشم به سرای تورک ها می گشاید و جالب ان است که خانواده وی در این دیار ساکن شده اند و این فرد هنگامی که بزرگ و بالغ می شود خود را شهروند اورمیه معرفی می کند که برای هر فرد ایرانی و اذربایجانی خنده دار می باشد ولی ای مردم خردمند اذربایجان بدانید که این خنده روزی به واقعیت تبدیل خواهد شد اگر:

ما اورموی ها همچنان طبق سال های گذشته با نرم خویی و با روی باز و گشاده ان ها را در دیار خود بپذیریم و قدم ان ها را روی چشم خود قبول کنیم.

اگر ما و فرزندن ما ندانیم که در کدام خاک مقدس زندگی می کنیم و نماز می خوانیم
و از هوای کدام دیار نفس می کشیم.

شهر اورمیه با وجود این که نخبگان و دانشمندان زیادی را تحویل جامعه خود داده اما متاسفانه جزو محرومترین شهرها می باشد چون هر کسی که دارای مقام رفیع و بزرگی شده فقط به دنبال منافع شخصی رفته و فقط برای ان تلاش کرده و خیلی زود ایل و طایفه خود را فراموش کرده است.

من از همه اورموی های عزیز خواهش می کنم این بار با غیرت وتعصب کار کنند و همه تلاش های خود را انجام دهند تا شهر زیبایمان دچار الودگی خلقی نشود.

این شهر(اورمو) در دوره ی حیات خود انسان های زیادی را پرورش داده و حوادث تلخ و شیرین زیادی را به روی خود دیده است پس وظیفه هر اورموی تورک است که به هر وجب این خاک و دیار خود سجده کند و قدر این اب و خاک را بداند.

من به کرد های ساکن این شهر هشدار می دهم که این خیال را از سر خود دور کنند و به ان ها می گویم اورمیه با سایر نقاط متفاوت است اورمیه قراباغ نیست اورمیه نقده نیست اورمیه قلب اذربایجان است و اگر افرادی بخواهند به هر نحوی به ان اسیب بزنند مردم اذربایجان ان افراد را همراه با ایل و تبارشان از صحنه ی روزگار محو خواهند کرد.

البته این نکته را نیز ذکر می کنم که کرد ها برای تورک ها قابل احترام هستند اگر:
از مهاجرت و غصب کردن خاک دیگر ملل دست بردارند و هر چه زودتر شهر ودیار غصب کرده را تخلیه و ترک کنند و به فکر ابادانی کردستان خود باشند .

من این نکته را یاداور می شوم که این ها همه تاکتیک های دولت برای از بین بردن فرهنگ و ملت تورک صورت می گیرد و به کردها نیز هشدار می دهم گول وعده های دروغین این دولت را نخورند و به فکر ابادانی سرزمین های خویش باشند و نه اینکه دائما به دنبال راهی بگردند که درگیری ایجاد کنند و سرزمین های دیگران را تصاحب کنند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home