Monday, November 26, 2007اطلاعیه شماره دو کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در رابطه با

تشدید اعتراضات مردمی علیه حامیان داخلی گروه های تروریستی

ملت شریف آذربایجان

فعالین حرکت ملی

در پی درج مصاحبه اخیر "خدیجه منصوری" عضو غیر منتخب شورای شهر اورمیه و از حامیان گروه های تروریستی کرد فعال در غرب آذربایجان، در دو هفته نامه "هاوار" و پس از واکنش های مشروع و اقدامات لازم کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان از قبیل ارسال نامه های هشدار آمیز به دفاتر شورای شهر، نشریه "هاوار" و "خدیجه منصوری" و افشاگری های اینترنتی و پخش هزاران برگ اعلامیه در بین مردم شهر های غرب آذربایجان و ارسال پبام های کوتاه تلفنی(SMS) فضای اعتراض در بین افکار عمومی، اصحاب قلم و مطبوعات استانی، فعالین حرکت ملی آذربایجان، واکنش های مسئولین ذیربط استانی در ادراه اطلاعات، سپاه پاسداران،بسیج مقاومت، اعضا تورک شورای شهر، استانداری آذربایجان غربی و فرمانداری اورمیه و امام جمعه اورمیه موج فزاینده ای به خود گرفته است.

گمان می رود بر حسب آگاهی های عمومی از موضوع و افزایش فضای روحی و روانی ضد تروریستی در بین مردم بر موج این اعتراضات و تحرکات افزوده شده و فشار افکار عمومی بر مسئولین منطقه ای جهت مقابله با این پدیده شوم افزایش یابد و آن ها را مجبور به اتخاذ راهکار های ویژه جهت کنترل و به دست گرفتن سکان هدایت اعتراضات کند. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان مسرت خود را از افزایش اعتراضات مردمی بر علیه ادعا های ارضی و تروریسم در منطقه غرب آذربایجان و به سوال گرفتن سیاست های ضعیف مسئولین منطقه در مقابله با تروریسم و محکوم نمودن حامیان سیاسی این افراد و گروه ها در مرکز اعلام می دارد. اما تجربیات گذشته در چگونگی آغاز حرکت های مردمی و نتایج به دست آمده از آن و حرکت های طرف مقابل و پروژه های مقابله، کنترل و به دست گرفتن حرکت و مصادره آن ازسوی حاکمیت، ما را برآن می دارد که هوشیاری کامل خود را حفظ نماییم که حرکت مردمی ما بر علیه تروریسم کرد در منطقه غرب آذربایجان از مسیر ملی خود خارج نشده و به نفع جریانهای هوادار تروریسم و تبدیل به ابزار جناحی و باندی نیروی حاکم قرار نگیرد.

مردم تورک غرب آذربایجان

فعالین حرکت ملی منطقه

خبر های موثق دریافتی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان حاکی از آن است که:

1- موج اعتراض بر علیه عناصر حامی گروه های تروریستی خصوصا " خدیجه منصوری" در بین عموم مردم، ادارات دولتی، مطبوعات استانی و... در حال اوج گیری است. این حرکت مبارک مردمی بر علیه تروریسم در منطقه غرب آذربایجان که می تواند بعد از اعتراضات خرداد 1385 پیروزی بزرگی برای ملت آذربایجان محسوب شده و هر چند مبارزه نهایی با تروریسم نیست ولی موفقیت چشمگیری برای حرکت ملی آذربایجان است.

2- حامیان داخلی تروریسم کرد که دقیقا سیاست تشکیل شاخه سیاسی گروهکهای تروریستی را دنبال می کنند، از عکس العمل سازماندهی شده فعالین حرکت ملی و کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان شوکه شده و سر خود را به لاک های خود فرو برده اند، اما باید مراقب بود که اهمال کاری و برخی طیف بازی های فعالین حرکت ملی منجر به فرصت سازی و استفاده تبلیغی برای حامیان گروه های تروریستی نشود. این عناصر حامی گروه های تروریستی از آنجا که با استفاده از ضعف اکثریت تورک منطقه، انتخابات را اولین خاکریز خود قلمداد می کنند در پی فرصت مناسبی جهت ثبیت عناصر خویش و به راه انداختن کارناوال تبلیغی خود هستند و تصمیم های نامناسب و حرکت های غیر منسجم و نابسامان مردمی، فرصت طلایی را برای حامیان گروه های تروریستی به ارمغان خواهد آورد.

3- از آنجا که حامیان گروهکهای تروریستی کرد با سواستفاده عدم مشارکت مردم تورک غرب آذربایجان در انتخابات مختلف بصورت غیر مشروع به نهادهای مدنی راه یافته اند و اکنون هم رفته رفته به انتخابات 24 اسفند مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و فعالیت های انتخاباتی روز به روز در حال اوج گیری است و شنیده های کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان حکایت از آن دارد که بر خلاف سنوات قبلی فعالین حرکت ملی آذربایجان (اورمیه) در این مرحله از انتخابات با دیسپلین خاصی وارد صحنه رقابت های انتخاباتی خواهند شد که این نیز می تواند از ابعاد سیاسی قابل تقدیر باشد. جناح های مختلف سیاسی از هم اکنون در پی کسب اعتبار و آرای مردم از طریق ملعبه قرار دادن شعار های ملی می باشد و در این گیرو دار از هر فرصت به دست آمده نهایت استفاده را می برند. سو استفاده های انتخاباتی جناح های سیاسی حاکمیت بزرگترین خطر برای منحرف کردن حرکت ملی ملت آذربایجان بر علیه تروریسم کرد فعال در غرب آذربایجان می باشد و به نظر کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان مبارزه ملی برای دفاع توطئه کرد بر علیه تمامیت ارضی آذربایجان می باید بصورت مستقل و فارع از سو استفاده های جناحی و سیاسی و با اتفاق تمام طیف های ملی آذربایجان و آذربایجانی ها در هر لباس و منسب باشد.

4- یقینا مبارزه ملی ملت آذربایجان برای دفع خطر ادعاهای تروریسم کرد علیه تمامیت ارضی آذربایجان در مقاطعی مغایر با منافع شوونیسم فارس و سیاست های کلان منطقه ای شوونیسم فارس خواهد بود زیرا جریان شوونیستی فارس برای نیل به اهداف خود در منطقه بخشی از عناصر و گروهکهای تروریستی کرد را چتر حمایتی خود داشته و از قدرت گیری و تبدیل شدن نیروهای ملی به آلترناتیو مطرح در بین مردم بیم دارد، بنابراین خطر کنترل و مصادره حرکت مقدس و مبارزه مشروع ملت آذربایجان و شاید در مراحلی سرکوب آن نیز محتمل است. لذا کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان معتقد است که در عین حال که این مبارزه ملی را به پیش می بریم می بایستی هوشیاری کامل خود را حفظ کنیم. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با حساسیت موارد ذکر شده را تحت بررسی خواهد داشت.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

3 / 9 / 86

0 Comments:

Post a Comment

<< Home