Wednesday, November 07, 2007ارسال نامه هشدار آمیز کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان به روزنامه جام جمدر پی خبر افشا گرانه سایت وزین میللی شورا http://www.millishura.com/Farsi/azses/az-map.htm)) مبنی بر درج نقشه تخیلی گروه های تروریستی کرد در سایت اینترنتی روزنامه جام جم و تکرار چندین باره این گونه حرکات موذیانه از سوی مطبوعات تهران که نشان از اهداف شوم پشت پرده دارد، کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با ارسال نامه ای به روزنامه جام جم به مسئولان این روزنامه هشدار داد که ملت تورک آذربایجان در حالی که هرروز فرزندان خود را برای دفاع از اراضی غرب آذربایجان و در راه مبارزه با تروریسم کرد شهید می دهد، اقدامات ایذایی و هدفدار مطبوعات تهران را در قلمداد کردن غرب آذربایجان به عنوان مناطق کرد نشین تحمل نخواهد کرد. مهاجرین کرد در غرب آذربایجان به عنوان انسان، مهمان ملت آذربایجان بوده و می تhttp://bati-azerbaycan.blogfa.com/post-124.aspxوانند در چارچوب اراضی تاریخی آذربایجان به زندگی آرام و توام با صلح ادامه داده و از حقوق شهروندی خود استفاده نمایند ولی ادعای ارضی به هیچ عنوان قابل تحمل نخواهد بود.کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان از فعالین آذربایجان و هوادران کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان می خواهد که با ارسال نامه به آدرس پست الکترونیکی روزنامه جام جم ، اعتراض خود را به درج نقشه تخیلی گروه های تروریستی کرد در سایت اینترنتی این روزنامه اعتراض کنند.آدرس پست الکترونیکی روزنامه جام جم: J@mejam Daily Newspaperآدرس پست الکترونیکی سردبیر روزنامه جام جم: online@jamejamonline.ir

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

27 / 7 / 86متن نامه ارسالي به روزنامه جام جمدر روزنامه های خود توهین به هویت ملی، ملت آذربایجان و حمایت از

گروه های تروریستی را متوقف کنید

مسئول روزنامه جام جمسردبیر روزنامه جام جمسرپرست بخش آنلاین روزنامه جام جمروز سه شنبه مورخه 24/7/86 بخش آنلاین روزنامه جام جم مطلبی از آسوشيتدپرس با ترجمه علي كسمايی با عنوان مجوز پارلمان ترکیه برای حمله به شمال عراق(http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=217574&t=note ) به سایت خود اضافه نمود. متاسفانه گردانندگان سایت اینترنتی روزنامه جام جم در اقدامی شیطنت آمیز و هدفدار نقشه تخیلی طراحی شده از سوی گروه های تروریستی کرد را به عنوان عکس تزئینی مطلب مطرح برگزیده اند. این اقدام گردانندگان بخش آنلاین روزنامه جام جم که وابسته به صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و از چندین فیلتر سیاسی گذشته و تحت نظارت دائمی مسئولان روزنامه می باشد، امری غیر معمول به نظر می رسد. در حالی که هر روز در غرب آذربایجان، جنوب ترکیه و شمال عراق انسان های بی گناه قربانی عملیات تروریستی گروه های PKK- PJAK می شوند و منطقه به دلیل آماده شدن نیروهای نظامی ترکیه برای سرکوب گروه های تروریستی حالت بحرانی به خود گرفته است، درج نقشه تخیلی گروه های تروریستی کرد که اراضی غرب آذربایجان را ضمیمه خود کرده است چه معنایی می تواند داشته باشد؟

ما به آقایان مسئول روزنامه جام جم و سایر مسئولین سیاسی که در تهران جا خوش کرده اند، یاد آور می شویم که غرب آذربایجان هر روز شاهد به خاک سپاری پیکر سربازان وافسران شهید ترک سپاهی، نیروی انتظامی، اطلاعاتی و ارتشی می باشد و اشك اندوه و حسرت مادران و پدران داغ دیده که فرزندانشان قربانی تروریسم شده اند هنوز خشک نشده است. باید به شما متذکر شویم که ملت ترک آذربایجان هم چنان که در قضیه کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران از هویت ملی خود دفاع و شهیدانی نیز تقدیم مام میهن کرد، اگر ضرورتی احساس نماید صد برابر جدی تر از آن به دفاع از اراضی تاریخی آذربایجان خواهد پرداخت. ملت آذربایجان به خوبی آگاهند که در زمان های نه چندان دور همان رهبران سیاسی تهران نشین چگونه به خاطر منافع مقطعی خود مار را در آستین و خانه ملت آذربایجان پروراندند و امروز این مار بلای جان مردم ترک غرب آذربایجان شده است . این جنایتکاران ناقض حقوق بشربا عملیات های تروریستی سعی در به دست آوردن اراضی دیگر ملت هستند و شما نیز با درج نقشه های ساخته و پرداخته ذهن این تروریست ها به تبلیغ آن می پردازید. آیا برخورد شما در مورد چاپ نقشه خلیج عرب نیز این گونه بود؟ اگر جوابی ندارید بهتر است به آرشیو های روزنامه خودتان و صدا و سیمای جمهوری مراجعه کنید. به گمان، این اقدامات هدفدار که چندین بار نیز در روزنامه های آفتاب یزد و اعتماد منعکس شده، اگر چه با ظرافت های ژورنالیستی صورت می پذیرد ولی با سیاست های پشت پرده شومي اجین است.کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با محکوم کردن این اقدام بخش آنلاین روزنامه جام جم به مسئولان این روزنامه هشدارمی دهد، تکرار این گونه اقدامات بر انگیختن احساسات ملت آذربایجان محسوب گردیده و یقینا ملت آذربایجان نیز از یک وجب خاک مام میهن نگذشته و حق اعتراض را بر خود محفوظ می داند.کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان26/ 7 / 86http://bati-azerbaycan.blogfa.com/post-125.aspx

http://bati-azerbaycan.blogfa.com/post-124.aspx

www.bati-azerbaycan.blogfa.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home