Monday, November 26, 2007امضا تومار از سوی مردم اورمیه در اعتراض به سخنان خدیجه منصوری

اورمونیوز(۵ آذر ۱۳۸۶): به گزارش خبرنگار اورمونیوز درج مصاحبه خانم "خدیجه منصوری" عضوشورای شهر اورمیه در شماره ۱۹ آبان ۱۳۸۶ دو هفته نامه "هاوار" چاپ سنندج منجر به اعتراضهای شدید از سوی مردم اورمیه شده است.

این گزارش حاکی است که خانم خدیجه منصوری در این مصاحبه واقعیت های تاریخی منطقه غربی آذربایجان را زیر سوال برده٬ که این مسئله موجب تحریک افکار عمومی و اعتراضات اصاحب قلم و فعالین آذربایجانی گشته است. این سخنان خدیجه منصوری با افکار افراطی گروههای تروریستی و طراحان نقشه کردستان بزرگ مطابقت داشته است.

دامنه این اعتراضات روز به روز گسترده تر شده و فعالین آذربایجانی با حضور در استانداری آذربایجان غربی٬ فرمانداری و شورای شهر ارومیه اعتراضات مدنی خود را به عملکرد این عضو شورای شهر اعلام داشته اند. همچنین فعالین مدنی٬ فرهنگی و سیاسی آذربایجانی با تهیه طومار کثیرالامضایی خواستار عذرخواهی خانم منصوری شده و اعلام کرده اند در ساختمان شورای شهر و یا ساختمان فرمانداری اورمیه تحصن خواهند نمود.

متاسفانه سخنان تحریک آمیز برخی از شخصیتهای نزدیک به حاکمیت در مورد شهر اورمیه در سالهای گذشته نیز سابقه داشته است. چند سال قبل انتشار مطالب مشابه از طرف مهندس بهاالدین ادب نماینده وقت شهر سنندج در مجلس شورای اسلامی هم اعتراض بسیاری را در اورمیه را بر انگیخته بود.

درج چنین مصاحبه ای از طرف هفته نامه ای که مسئولین آن از افراد نزدیک به حاکمیت هستند٬ موجب نگرانی فعالین سیاسی و مدنی اورمیه شده است. نگرانی از آنچه که٬ آنرا تلاش حاکمیت برای ایجاد انحراف در حرکت ملی آذربایجان از طریق قرار دادن آن در مقابل دوستان کرد مهاجر٬ می نامند.

لازم به توضیح است که سید هاشم هدایتی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه هاوار سنندج٬ تا کنون مسئولیتهایی نظیر مدیرکل صنایع استان کردستان٬ مشاور استاندارکردستان و مدیرکل تعاون استان کردستان را عهده دار بوده است. او هم اکنون در سمت مدیر برنامه ریزی، توسعه و نظارت شرکت احداث صنعت٬ که یک مجموعه دولتی است٬ مشغول به کار است. همچنین دكتر محمد علی توفیقی سردبیر این دو هفته نامه نیز از مدیران ارشد استانداری کردستان بوده است.

از زمانیکه حرکت ملی آذربایجان به حرکت سیاسی غالب در اورمیه و سایر شهرهای آذربایجان تبدیل شده است٬ جناحهای مختلف به طرق گوناگون سعی در فرستادن اشخاص کرد زبان به مجلس شورای اسلامی از شهر ارومیه و یا شورای شهر اورمیه داشته اند. این مسئله هم از طرف جناح موسوم به راست و هم از طرف طرفداران اصلاحات مورد توجه بوده است. در حالیکه شخصیتهای ارومیه ای دارای پایگاه مردمی در انتخابات مختلف رد صلاحیت می شوند٬ به کاندیداهای جوان پسند کرد زبان همواره امکان حضور در انتخابات داده شده است. کاندیداهایی که توانسته اند نه فقط در محلات کردنشین بلکه در کل اورمیه مورد توجه بسیار قرار گیرند. بدین ترتیب رقبای انتخاباتی کاندیداهای کرد زبان در اورمیه غالباْ اشخاصی با سوابق سپاهیگری و حضور در اطلاعات هستند که شانس بسیار کمی برای پیروزی در انتخابات داشته اند. مخصوصاْ که نسبت کاندیداهای کرد زبان به کل نامزدها نیز بسیار ناچیز بوده است. با توجه به شهرتی که اهالی ارومیه در انساندوستی و دارا بودن افکار لیبرال دارند٬ بکارگیری چنین شیوه هایی از طرف جناحهای مختلف حاکمیت دور از ذهن نمی باشد.

در کنار چنین راهکارهایی سعی در افزودن میزان مهاجرت کردها به اورمیه نیز وجود داشته است. مهاجرت گروههای کرد به اورمیه در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است٬ به طوریکه هم اکنون بیش از ۵٪ ساکنین شهر اورمیه را کردها تشکیل داده اند.

لازم به یاد آوری است که بعد از تشدید تحرکات تروریستی گروه های مسلح کرد در آذربایجان غربی پخش اعلامیه و دیوار نویسی بر علیه شیوه های تروریستی در سطح شهرهای غربی آذربایجان افزایش یافته است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home