Wednesday, November 07, 2007متن نامه ارسالی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان به خانواده شهید مجید طالبی

تورک شهیدلریمیز اؤلمز آذربایجانیمز بؤلونمز
خانواده محترم شهید مجید طالبیخبر جانسوز شهادت سرباز سرافراز آذربایجان برادر شهید مجید طالبی به دست گروه های تروریستی کرد، ملت آذربایجان و مردم اورمیه و فعالین حرکت ملی آذربایجان را در اندوهی بزرگ فرو برد. یقینا برادرشهید مجید طالبی و دیگر شهیدان تورک آذربایجان که در مقابله با توطئه اشغال غرب آذربایجان از سوی تروریسم کرد، شهید می شوند و شهادت آنها به دلایل سیاسی از سوی شونیسم فارس بایکوت می شود، در فردای بهتر آذربایجان قهرمانان ملی این ملت خواهند بود.منطقه غرب آذربایجان قربانی سیاست های عمدی شونیسم فارس شده است و گروه های تروریستی کرد که تا دیروز در زیر بال شونیسم فارس پرورش می یافتند امروز تبدیل به قاتلان فرزندان آذربایجان گردیده اند و متاسفانه این مردم آذربایجان و سربازان و افسران تورک آذربایجانی هستند که بهای سنگین سیاست های شونیسم فارس را می دهند.بار دیگر شهادت برادر مجید طالبی و دیگر شهیدان تورک آذربایجان را که در سکوتی معنا دار به دست تروریسم کرد به شهادت می رسند تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن خانواده محترم صبر و برای شهیدان ترک آذربایجان طلب مغفرت می نمائیم.


شهید لریمیزین قانی یئرده قالمیاجاق

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان5 / 8 / 86

0 Comments:

Post a Comment

<< Home