Wednesday, November 07, 2007کلید شهر خوی را به خواننده کرد بخشیدند !!

یکشنبه سیزدهم آبان 1386

جمهوری اسلامی پیمانکار کردیلاسیون اذربایجان

سندی دیگر بر همکاری شوونیسم فارس و کوردهای متجاوز ؛
جایزه ی کلید طلایی شهر خوی در مراسم اختتامیه ی جشنواره ی شمس که روز جمعه با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر کشور برگزار شد به شهرام ناظری خواننده ی سنتی ایران اعطا شد . لازم به ذکر است همزمان با برگزاری اختتامیه ی جشنواره ی بین المللی شمس تبریزی کنسرت وی در کنار مقبره ی شمس در شهرستان خوی اجرا گردید . روز جمعه در شهر خوی ، حدود 40 تن از هنرمندان و سینماگران کشور حضور داشتند تا شاهد تجلیل خانه ی سینمای ایران !! ( بر سر مقبره ی شمس !! ) از چند دهه فعالیت ناظری باشند و در انتها کلید شهر خوی در اقدامی نمادین و در حضور وزیر کشور به وی داده شد .

گفتنی است ، شهرام ناظری کوردی متعصب و زاده ی سنندج است . از تعصب وی همان بس که سالیان سال است گروه همکاری کننده و نوازنده ی وی همگی کورد هستند . این گروه که به کامکار ها معروفند در طی چند سال گذشته سعی بسیاری در معرفی کوردها و کورد نشان دادن بسیاری از مناطق آذربایجان داشته اند . اهدای کلید ! شهر خوی توسط نماینده ی فاشیسم فارس به وی ، در حالی که چند سالی است گروهکهای پژاک و پ.ک.ک در حوالی خوی و ماکو به اعمال تروریستی دست زده و برای تصاحب خاک آذربایجان ، بسیاری از کوردها را به این شهرها کوچانده اند ، معنایی جز هم پیمانی این جنایتکاران ندارد .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home