Wednesday, September 19, 2007جوابیه کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان به سخنان رهبر گروه تروریستی پ.ژ.ا.ک (PJAK) در VOA-news

. این رهبر گروه تروریستی در پاسخ مجری برنامه که از وی پرسید: حوزه عملیاتی گروه شما کجاست؟ جواب داد: تمامی خاک کردستان! وقتی مجری بار دیگر پرسید: پس شما چرا در خوی سلماس و اورمیه که آذربایجان غربی است عملیات انجام می دهید؟ وی در پاسخ گفت که: آنجا خاک کردستان است! و وقتی مجری دوباره پرسید اگر آنجا کردستان است چرا کمیته دفاع از آذربایجان تشکیل یافته است؟ رهبر گروه تروریستی پ.ژ.ا.ک با وقاحت تمام جواب دادکه: ترک ها در این منطقه می خواهند خاک وطنی کردها را از دست شان بگیرند!

--------------------------------------------------------------------------------

عبدالرحمان حاج احمدی رهبر گروه تروریستی پ.ژ.ا.ک که برای رایزنی با مقامات آمریکا جهت جلوگیری از قرار گرفتن نام این گروه در لیست سازمان های تروریستی در ایالات متحده آمریکا به سرمی برد، در گفتگویی که با بخش فارسی صدای آمریکا داشت در حالی که از سوی یکی از فعالین کرد مقیم خارج (مهر آسا – عضو کرد جبهه ملی ایران و استاندار سابق استان کردستان) مورد نقد قرار گرفته بود٫ صراحتا اراضی تاریخی غرب آذربایجان را سرزمین های تاریخی کردها قلمداد کرد.

این رهبر گروه تروریستی در پاسخ مجری برنامه که از وی پرسید: حوزه عملیاتی گروه شما کجاست؟ جواب داد: تمامی خاک کردستان! وقتی مجری بار دیگر پرسید: پس شما چرا در خوی سلماس و اورمیه که آذربایجان غربی است عملیات انجام می دهید؟ وی در پاسخ گفت که: آنجا خاک کردستان است! و وقتی مجری دوباره پرسید اگر آنجا کردستان است چرا کمیته دفاع از آذربایجان تشکیل یافته است؟ رهبر گروه تروریستی پ.ژ.ا.ک با وقاحت تمام جواب دادکه: ترک ها در این منطقه می خواهند خاک وطنی کردها را از دست شان بگیرند!

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با ابراز تاسف از سیاست دو پهلوی ایالات متحده آمریکا در مقابله با گروه های تروریستی اعلام می دارد که علیرغم گفته ها و شعار های دمکرات مآبانه رهبران گروهکهای کرد٫ عملکرد آنها در کشتار انسان های بی گناه نشانگر تروریست بودن آنهاست. اگر عبدالرحمان حاج احمدی رهبر گروه تروریستی پ.ژ.ا.ک در [1] VOA-news تلاش دارد با دفاع روباه صفتانه از دیگر ملت های تحت ستم ملی در ایران٫ صفات تروریستی خود و اهداف پلیدشان را در اشغال نظامی و سیاسی اراضی تاریخی غرب آذربایجان پنهان نماید، باید آگاه باشد که دوستی وی برای ملت آذربایجان خطرناک تر از هر چیز دیگری است و ملت آذربایجان، فعالین حرکت ملی آذربایجان و کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان هوشیارانه تحرکات آنها را زیر دقت گرفته است.

ملت آذربایجان با هیچ شخص، گروه و ملتی سر جنگ و دعوا ندارد و تنها مدافع قانونی سرزمین های تاریخی و منافع ملی آذربایجان می باشد و این را نیز حق مشروع خود می داند که در این راستا راهکار های لازم را جستجو نماید. اگر عبدالرحمان حاج احمدی و یا رهبر هر يک از گروه های تروریستی کرد این توهم را در سر دارند که با اعمال تروریستی و کشت و کشتار خواهند توانست بر اراضی ملت آذربایجان تسلط یابند، باید بدانند که این توهم خود آنها را به نابودی خواهد کشاند.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان ضمن محکوم کردن حضور رهبر یک گروه تروریستی در ایالات متحده آمریکا و حضور رسمی آن در تلویزیون [1] VOA-news که با حمایت های پشت پرده و ضد آذربایجانی لابی شونیسم فارس صورت می گیرد، از تمامی فعالین ملی آذربایجان در خارج می خواهد که با شیوه های مختلف اعتراض خود را به این برخورد های دوگانه اعلام نمایند.

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

۸۶/۶/۲۷

0 Comments:

Post a Comment

<< Home