Saturday, March 03, 2007تورکهاي استان كردستان هیچ حق و سهمی از برنامه های شبکه استانی کردستان ندارند

هرچند که صدا و سیما در ایران در انحصار دولت و حاکمیت است و بشکلی جنون آمیز در تبلیغ شووینیسم فارس و سیاستهای آنهاست و بشدت ملتهای ایرانی را تحت تاثیر قرار میدهد و در این بین شبکه های استانی نیز که بعنوان مهمانان ناخوانده و اجباری استانهای کشور رهرو خلف صدا و سیما هستند با شعار تقویت فرهنگ بومی راه اندازی شدند که البته از بدو تاسیس تا کنون آنچه که انجام نداده اند پرداختن به فرهنگ بومی و ملی ملتهای ایرانی است، اما با این همه دلیلی موجه نیستند که به این مقوله نپردازیم.

استان آذربایجان غربی از جمله معدود استانهای کشور است که دارای دو شبکه رادیویی و تلوزیونی است، شبکه اول که متعلق به کل استان است و شبکه دوم که در سویوق بولاق (مهاباد) قرار گرفته است. زمانیکه رادیو و تلوزیون در سویوق بولاق (مهاباد) دایر میشد با این هدف بود که با در نظر گرفتن محدوده سکونت کردها برای ایشان برنامه سازی و پخش نماید و این در حالی بود که شبکه اورمیه برای تمامی استان برنامه پخش میکرد. بعد از روی کار آمدن دولت شووینیست خاتمی و حمایتهای بی دریغ به اصطلاح دوم خردادیها از کردها که از اینان جهت سد دفاعی در برابر خواسته های انسانی و ملی تورکها استفاده میکردند و در پی فشارهای فراکسیون نمایندگان کرد مجلس ششم که اقدامات بسیار مشکوکی در کارنامه دارند شبکه استانی آذربایجان غربی تقریبا ۴۰ درصد برنامه های خود را بزبان کردی پخش کرد که این مساله اصلا نه با جغرافیا نه با تاریخ و نه با ترکیب جمعیتی منطقه سازگار نیست، ونیز علاوه بر شبکه استانی آذربایجانغربی شبکه سویوق بولاق (مهاباد) نیز به تهیه برنامه های کاملا کردی و گاها فارسی مشغول است و خبری از برنامه های تورکی نیست و این در حالیست که در قریب بر ۷۰ روستای اطراف سویوق بولاق (مهاباد) و بئی کندی (بوکان) که امواج این شبکه را دریافت میکنند تورکها ساکنند و آنان هیچ حقی و سهمی ازبرنامه های شبکه سویوق بولاق (مهاباد) ندارند.

در آنسوی و در استان کردستان که نیمه شرقی آنرا اکثریت قریب به اتفاق تورکها تشکیل میدهند و عمدتا در شهرهای بیجار و قروه و روستاها و بخشهای اطراف ساکنند از برنامه های شبکه استانی استان کردستان که بنظر میرسد باید در نام این استان تجدید نظر شود هیچ سهم و حقی ندارند. شبکه استانی کردستان حتی یک دقیقه برنامه بزبان تورکی پخش نمیکند و تا کنون نیز به طومارها و نامه های قریب بر ۴۰ درصد جمعیت استان، مسئولان امر که اکثرا کردها و فارسها هستند جوابی نداده اند و مردم تورک استان مظلومانه در انتظار نظر مساعد مسئولان هستند.

حال سئوالی که مطرح میشود اینست که چرا کردهای مهاجر اکنون در استان آذربایجان غربی از امکانات کامل دو شبکه رادیویی و تلوزیونی بهره مند هستند و حتی بسیاری مواقع بر مدت زمان اختصاصی شان اعتراض کرده و خرده میگرند و این در حالیست که نصف استان کردستان را که تورکها تشکیل میدهند هیچ حق و سهمی از برنامه های شبکه استانی کردستان ندارند و دریغ از یک دقیقه برنامه بزبان تورکی. و بجز بخش رسانه ایی شهرها و مناطق ترک نشین استان در زمینه های دیگر نیز جزو محرومترین و مظلومترین مناطق هستند و متحمل بی مهریهای فراوانی هستند.

آنگونه که از شواهد پیداست لابی های شووینیستی فارسی و کردی اتحادی مقدس بسته اند تا با همکاری یکدیگر و با تکیه بر اصول استعمارگری به ریشه کنی تورکهای استان کردستان بپردازند اما غافل از اینکه فرزندان دلیر تورک بیجار و قروه و حومه آگاهانه سیاستهای پلید آنها را زیر نظر دارند و در موقع لازم با الهام از غیرت بابک منش آذربایجان جواب زورگویان و زیاده خواهان زمانه را خواهند داد. کردها باید بدانند و بفهمند که قریب بر ۴۰ درصد جمعیت استان کردستان را تورکها تشکیل میدهند و اینان باید از حقوقی مساوی در استان برخوردار باشند که در غیر اینصورت اسیر خشم نهفته این ملت غیرتمند خواهند شد.

Labels: , , , , , ,

1 Comments:

At 9:57 PM, Blogger هزار واژه ترکی در فارسی said...

سلام چوخ ياشا

 

Post a Comment

<< Home