Tuesday, December 26, 2006
« ترک های ارومیه مهمانان ما هستند!»

اظهارات تحریک کننده یک زن کرد نماینده در شورای شهر اورمیه


تاریخ : 3/10/1385 ساعت :19:50

ایجنا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران: یکی از دو زن کرد انتخاب شده در شورای شهر و روستای ارومیه مرکز آذربایجان غربی جمعه گذشته در مسجد اهل تسنن واقع در میدان قیام ارومیه گفت: ترک های ارومیه مهمانان ما هستند وی که برای اولین بار بعد از انتخاب شدن در شورای شهر و روستای ارومیه برای تعدادی از کردهای مقیم این شهر سخنرانی می کرد در ادامه گفت بایستی تلاش کنیم تعداد نمایندگان خود را از 3 نفر به 8 نفر برسانیم.

این زن کرد نماینده در شورای شهر و روستای شهرستان ارومیه در حالی این مطلب تحریک آمیز را عنوان می کند که گزارشات رسیده از این شهر حاکیست انتخابات در این شهر رسما به دو گروه ترک و کرد تقسیم شده بود و وظیفه حفاظت از آرای کردها با نیروهای کرد زبان انتظامی بود ولی حفاظت از صندوق های رای مربوط به ترک ها به نیروهای فارسی زبان سپرده شده بود در عین حال گفته می شود در این شهر 15 صندوق رای مورد سرقت قرار گرفته و دست اندرکاران انتخابات در این شهر این موضوع را از مردم مخفی کرده اند.

یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود گفت : فضای شهرستان ارومیه ملتهب است و در آستانه درگیریهای داخلی به سر میبرد وی در ادامه گفت : سرقت 15 صندوق رای مربوط به ترک زبان در این شهر و همچنین اظهارات تحریک آمیز این زن کرد انتخاب شده باعث عصبانیت مردم ترک این منطقه شده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home