Friday, October 20, 2006بيانيه و تحليل گروه دالغا:

توطئه رژيم فاشيست جمهوري اسلامي و كردهاي افراطي و PKK براي ساخت قره باغ دوم در جگر گوشه آذربايجان

امروز ظهر در برنامه دانيشير آذربايجان هموطني از اروميه با تماس تلفني خود مساله جدي را براي ملت بزرگ ترك آذربايجان بازگو كرد وموضوع از اين قرار است كه حزب كارگران كرد PKK و PEJAK با وزارت اطلاعات ايران توافق كرده اند كه در صورتي كه PKK و PEJAK دست از تجزيه طلبي ودرگيري درايران بردارند رژيم ايران در جريان خصوصي سازي شركتها ، ادارات وكارخانه ها پستهاي حساس در منطقه آذربايجان غربي را به كردها واگذار كند و آنها هم با توجه به افكار شوم خود تركيب جمعيتي استان آذرباجان غربي را از ترك به كرد تغيير دهند وقره باغ دوم را بوجود آورند . با اعلام اين موضوع توسط شخص مذكور سريعا به كانال كردستان تي وي مراجعه وشاهد سخنراني رهبر گروه تروريستي PKK در مورد موضوع آذربايجانغربي و اين توافق شوم شديم . واينك وظيفه ما چيست ؟ وظيفه ما فعالين حركت ملي آذربايجان در مقابل اين توطيه شوم آگاه سازي ملت ميباشد واين طوفاني را كه رژيم ايران به راه انداخته است بايد از مسير خطرناك خود خارج ساخته وبه سمت تهران وسنندج و سليمانيه برگردانيم تا ضربه اي ديگر بر پيكره پوسيده فاشيسم فارس و افراط گرايان كرد بزنيم . نيروهاي PKK عمدتا در3 منطقه شمال عراق ، جنوبغربي تركيه وغرب ايران فعاليت دارند واز طريق كوره راهها به راحتي در هر 3منطقه در رفت وآمد هستند وبا توجه به حمايت كامل جلال طالباني ريس جمهورعراق ويكي از رهبران بلند پايه كرد از عمليياتهاي خرابكارانه وتروريستي PKK درايران وتركيه در عراق مشكلي ندارند كه هيج دفتر وشعبه هم براي خود ميزنند و اينك هم كه با دستور مسعودبارزاني پرچمهاي عراق از مراكز دولتي شمال عراق به زير كشيده شده وپرچمهاي كردستان به آسمان كشيده شده است .

واينك با اتحاد ايران و PKK تروريستهاي كرد در داخل ايران نيز به راحتي فعالييت خواهند كرد كه عمده فعاليت آنها در آذربايجانغربي خواهد بود كه مستقر كردن كردها در مناطق تاريخي تركها يكي از مهمترين پروژه هاي آنها خواهد بود كه با همكاري عوامل رژيم ايران سريع تر و با موفقيت بيشتري انجام خواهد شد .

تنها كشوري كه با PKK مقابله ميكند تركيه است . كشور تركيه در ماه قبل قصد آغاز عملييات بسيار گسترده نظامي در منطقه شمال عراق را داشت كه با مخالفت شديد كشور امريكا و كشورهاي عضو آتلانتيك شمالي (ناتو)متوقف وبا اعزام نيروهاي تركيه به لبنان تقريبا منتفي شده است واين توقف دست وفكر PKK را براي رسيدن به اهداف خود در ايران با كمك مستقيم كشورهاي امريكا و انگليس باز گذاشت ودراينجا كلا حمايت امريكا وانگليس را از PKKمشاهده ميكنيم ،امريكا با جلوگيري از عملييات نظامي تركيه بر عليه PKKدر شمال عراق دست آنها را براي كشتار هرچه بيشتردر تركيه وپروژه كردستان شرقي (آذربايجانغربي ) باز گذاشت وبا وجود حضور كاملش در عراق به هيچ عنوان بر عليه گروههاي مسلح كرد وافراطيون كرد عملييات نميكند .انگليس هم درماههاي گذشته به هنگام شلوغ كاري كردها در آذربايجان غربي با گذاشتن نقشه تركيب قومي ايران استان آذربايجانغربي را قسمتي از كردستان معرفي كرد بود .درجريان سفر احمدي نژاد به اروميه وسولدوزهمانند تبريزهيچ استقبال كننده اي درخيابانها وجود نداشت واحمدي نژاد

خبر از توطئه جدي وجديدي داد وآن تشكيل استان مرزي خوي بود كه بعد از مراغه ، اهر ومرند اينك خوي در هدف استان شدن قرار گرفته است ،در شهر سردشت برعكس اروميه هزاران نفربه استقبال از پاسدار جنايتكار احمدي نژاد رفته بودند . گفتيم اينك نوبت ماست تا با عملكرد خود وآگاه كردن ملت بزرگ ترك اجازه ندهيم قره باغ ديگر در آذربايجان به وجود آيد ونگذاريم كه بعد از داشناكهاي ارمني اينك تروريستهاي افراطي كرد آرامش ملت مارا برهم زنند .دوستان وبرادران امروز آذربايجان از سوي در رنج قره باغ قرار دارد ،ازسوي زبانش وهويتش درحال نابودي توسط فاشيسمهاي فارس است ،ازسوي ديگر فرزندانش توسط عوامل رژيم جمهوري اسلامي توسط گلوله هاي آريايي كشته ميشوند و اينك ميخواهند ضربه سختي برپيكره تازه جان گرفته آذربايجان بزنند .در لحظاتي كه به قره باغ مظلوم مي انديشيم ميگوييم :چرا پدرانمان درآن زمان با داشناكهاي ارمني مقابله نكردند ودرقره باغ وخوجالي فاجعه هاي انساني به وجودآمد واينك نويت ماست تا اجازه ندهيم در سالهاي آتي فرزندان اين خاك مقدس در حسرت بهشت آذربايجان بمانند . به پا خيزيد تابه جهان نشان دهيم كه اينجا نه سليمانييه وبصره عراق است ونه ديار بكر وشانلي اروفا اينجا آذربايجان است اين سرزمين آتش است وما فرزندان بايك كبير وستارخان بزرگ هستيم اجازه نخواهيم داد تا فرزندان اسماعيل سيميتقو و رهروان اوجالان وبارزاني بارديگر آذربايجان را به خون بكشند . امروز با گفتوگو وآگاه سازي ملت مبارزه ميكنيم و اگر مجبور شويم اسلحه هم به دست ميگيريم وقسم به خون شهداي آذربايجان در آن روز از تهران گرفته تا اصفهان ،از شيراز تا سنندج ، از سليمانيه تا آن سر دنيارا به آتش ميكشيم و موجوديت PKK و PEJAK را ازصفحه روزگار محو ميكنيم واين ملت كرد وفارس است كه به خاطر اشتباه سرانشان در آتش خشم ملت بزرگ ترك خواهند سوخت .

بر اين اساس درجلسه ويژه گروه دالغا دستورات جديدي اتخاذ شد :

1 . اعضا گروه بايد تمامي فعاليت هاي جانبي خود در اينترنت را معلق نگه دارند
2 . انعكاس مطالب تاريخي در جهت فعاليت كردهاي افراطي در آذربايجان را سرعت بخشند
3 . نوشتن نامه به مراجع بين المللي (يونسكو ، سازمان ملل ، عفو بين الملل ) ونشريات وكانالهاي خبري كشور تركيه ( CNN TURK , NTV , DHA) وارسال اين نامه به سايتهاي مبارز (.com35000000، gamoh.org، Azadtribun.net)
4 . آشنا ساختن دوستان و مبارزين استان آذربايجان غربي به خصوص مناطق نزديك به كردستان با گروه دالغا و كميته سرپرستي براي دريافت آخرين تحولات منطقه ومقايله سريع با توطيه هاي نيروهاي PKK و PEJAK و احتمالا حزب دموكرات كردستان

از تمامي اعضا خواهش منديم اين بيانيه و بيانيه هاي آتي ومقالات را درسايتهاي خود قرار دهند .

باتشکر ازسونمز

1 Comments:

At 9:49 AM, Blogger kurd said...

ای نواده چنگیز خونخوار وای نواده یاجوج وماجوج بدان که اذربایجان از دیر باز سرزمین میدیا ها بوده و حتی نام اذربایجان معرب اتروباتکان سردار مادی بوده و شما قوم خونخوار که در ابتدا به عنوان نوکر وارد این
سرزمین شدید وخیانت کردید.
کردها را از سرزمینشان بیرون کردید وشرق اذربایجان را تصرف کردید و اکنون ای مغول در نهایت بی شرمی ادعای اذرباجان غربی را می کنی.
برو ای ترسوی بزدل زمانی به حمایت فارس ها در کردستان شمالی جنایت ها کردی وقتی تازه متوجه شدی فارس ها خرت کردهاند از ترس رسوایی دم از اذزبایجان غربی همیشه کرد میزنی.شما اگر بشتیبان ندارید شبیه زن ها می ترسید مانند جنگ با ارمنستان واگر احساس حامی کردید شبیه کفتار صفت ها ستم میکنید.
ولی بدان که جاجای خاک اذربایجان غربی اغشته به خون جوانان کردی است که ماهیت کردی این سرزمین مادی را ثابت میکند

 

Post a Comment

<< Home