Friday, May 19, 2006رحمان حاجي احمدي از اهالی شهر نقده به عنوان دبيركل، فعاليت هاي پژاك در ايران را تحت كنترل دارد و اعضای آن بيشتر از اتباع ايرانی هستند

مقاله زير در راستاى سياستهاى دولتى است

پژاك گروهك تروريستي آمريكايي

گروه پژاك با هدف معارضه با ايران پس از انشعاب از حزب پ.ك.ك تركيه همواره حملاتي عليه نيروهاي مستقر در مرزهاي مشترك ايران و تركيه و نيز ايران و عراق انجام داده است كه نتيجه آن تقديم چندين شهيد از مرزداران كشور مي باشد.

حضور كردها در كشورهاي عراق، ايران، تركيه و نيز سوريه و همچنين عدم توجه كافي به اين قوم در برخي كشورها سبب شد تا سران كردها همواره با اقداماتي براي آنچه احقاق حق خود مي خوانند، تأكيد نمايند. در اين راستا پس از امضاي قرارداد لوزان و تأسيس جمهوري تركيه و عدم به رسميت شناختن قوم كرد، سبب شد قيام هاي متعددي در اين كشور برپا شود كه همگي به شديدترين نحو سركوب شدند. به دنبال شكست آخرين نهضت هاي عشيره اي كرد و افزايش ريشه هاي داخلي و خارجي نارضايتي در بين اين قوم در تركيه انجمني با نام انجمن تحصيل كردگان دموكرات وطن پرست آنكارا تشكيل يافت كه به زودي به نام Apocus يا پيروان APO- نام مستعار عبدالله اوجلان- تغيير نام داد و سال بعد از تأسيس با انتشار منشوري تحت عنوان مسير انقلاب كردستان در سال1978 رسماً فعاليت خود را آغاز كرد.

اين حزب اولين كنگره خود را در 15جولاي 1981در مرز سوريه و لبنان تشكيل داد و از آن زمان مبارزه مسلحانه را عليه دولت تركيه تصويب كرد. سومين كنگره اين حزب در سال 1986 همراه با تأسيس ارتش آزادي بخش خلق كردستان همراه بود. تئوري اين حزب براساس نظريه هاي ماركسيستي و لنينيستي استوار است و اعلام مي كند كردستان يك مستعمره است كه به چهار قسمت، مناطق واقع در كشورهاي تركيه، عراق، ايران و سوريه تقسيم شده است و لذا رهايي تنها به وسيله مبارزه مسلحانه ممكن خواهد بود.مبارزه مسلحانه اين حزب به سركردگي عبدالله اوجالان بعد از جنگ عراق در سال 1991 و با فدرال شدن كردستان عراق وارد مرحله جديدي شد. در اين دوره افزايش سلاح و مهمات ارسالي به اعضاي حزب از كردستان عراق و نيز وجود يك پشتيبان معنوي سبب شد اين گروهك كه ديگر خود را سازمان مي ناميد، حملات گسترده تري عليه ارتش تركيه و مردم ترك انجام دهد كه براي مقابله با اين امر، ارتش تركيه در خلال سال هاي 1372 تا 1378 بارها وارد عمل گرديد و در اين حملات، خساراتي به روستاهاي مرزي ايران نيز وارد آمد كه موجبات اعتراض گسترده دولت جمهوري اسلامي را پديد آورد.

تركيه پس از برقراري رابطه مطلوب با دولت غاصب صهيونيستي با همكاري سازمان اطلاعاتي اين رژيم موسوم به موساد و كشور كنيا توانست در شهر نايروبي عبدالله اوجالان، سركرده سازمان تروريستي پ.ك.ك را دستگير كند. به دنبال اين اقدامات و نيز جلب حمايت آمريكا توسط دولت تركيه حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق درصدد اخراج اعضاي اين حزب از كردستان عراق برآمد كه موجب بروز درگيري در ارديبهشت ماه79 بين دو حزب گرديد و تلفات و خسارات سنگيني برجاي گذاشت.

پ.ك.ك بعد از دستگيري اوجلان وارد فاز جديدي از فعاليت هاي خود شد و به تحركاتي در مناطق كردنشين ايران دست زد. وجود برخي پتانسيل هاي قوميتي در اين منطقه از ايران و نيز برخي محروميت ها سبب شد عده اي افراد فريب خورده جذب اين حزب شوند. در كنگره هشتم، حزب شاخه اي به عنوان «كادك» براي فعاليت در مرزها و مناطق ايران را مدنظر قرارداد و در كنگره نهم شاخه هاي شرق و غرب نيز از حزب منشعب شدند. شاخه شرق پ.ك.ك در نهايت تحت عنوان حزب حيات آزاد كردستان ايران با پژاك در فروردين سال83 تشكيل شده و براي 300 نفر از كادرهاي خود كه اغلب ايراني بودند، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي پنج ماهه در مقر هارون كوههاي قنديل كردستان عراق نمود.

در تاريخ بيستم شهريور ماه همين سال با حضور 130تن از اعضا، كنفرانسي تشكيل و عثمان اوجلان طي سخنراني در خصوص ضرورت فعاليت در كردستان ايران، تشكيل پژاك را اعلام نمود. هم اكنون فردي به نام رحمان حاجي احمدي از اهالی شهر نقده به عنوان دبيركل، فعاليت هاي پژاك در ايران را تحت كنترل دارد. و اعضای آن بيشتر از اتباع ايرانی هستند.

اين گروهك موضوعاتي را تحت عنوان «مسئله كرد در چارچوب تحولات دموكراتيك ايران، تلاش براي آزادي تمام اقشار جامعه و ايجاد روابط آزادانه بين خلق هاي ايراني» را اهداف خود اعلام كرده است. اما علي رغم تمام اين ادعاها گروهك پژاك نه به عنوان يك حزب قانوني و صلح دوست، بلكه در قالب گروهكي ضدانقلاب و مسلح به برخي فعاليت ها عليه نيروهاي مسلح ايران و حافظ مرزهاي جمهوري اسلامي دست مي زند و به آنها حمله مي برد كه آخرين مورد آن شهيد كردن يك مأمور نيروي انتظامي و گروگان گرفتن چهارتن از آنان مي باشد.

اين گروهك به دليل استقرار در كردستان عراق پايگاه هايي براي اخذ عوارض از خودروهايي كه اجناس صادراتي را از بازارچه هاي مرزي ايران به عراق منتقل مي كنند، ايجاد نموده است. با توجه به فعاليت هاي اين گروه مغرض، لزوم برخورد با آنان با توجه به فعاليت هاي گسترده آنان ضروري به نظر مي رسد.شوراي تأمين استان آذربايجان غربي نيز برخورد با اين گروهك را درصدر برنامه هاي خود قرارداده و دستگاه هاي امنيتي و انتظامي استان را مأمور مقابله با آنان كرده است. امير گراوند، فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان غربي در اين خصوص گفت: ما توانسته ايم تمام مقرهاي اين گروهك را در داخل خاك عراق شناسايي كنيم، اما عرف ديپلماتيك و مسايل بين المللي اجازه برخورد اساسي با آنها را در داخل خاك اين كشور به ما نمي دهد. وي با بيان اينكه آمريكا حامي اصلي گروهك پژاك مي باشد از آمادگي نيروهاي انتظامي و نيز سپاه پاسداران براي مقابله با اين گروهك خبر داد. جواد جهانگيرزاده، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در خصوص مقابله با اين گروهك اظهار داشت: در شرايط كنوني دولت عراق اين توانايي را ندارد كه با اين گروهك مقابله كند، لذا بايد با يك انسجام جدي در جهت مبارزه با آنان گام برداريم. وي تصريح كرد: بايد در جريان مذاكرات امنيتي و چند جانبه بحث مقابله با گروه هاي مسلح غيرقانوني نظير پژاك را مدنظر قراردهيم و از ظرفيت هاي موجود در اين راستا بهره گيريم

------------

با آغاز سال 84 گروهك پژاك با پخش اطلاعيه هايي ورود خود به فاز نظامي عليه جمهوري اسلامي را اعلام كرد و از مردم شهرهاي كردنشين ايران خواست با پيوستن به اين گروهك آنان را در مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ياري دهند. به دنبال كارهاي تبليغي , حركات ايذايي آنان در مناطقي از شهرهاي سردشت , پيرانشهر , اشنويه و اروميه آغاز شد و در ماههاي تير و مرداد 84 به اوج خود رسيد . اعضاي اين گروهك با مين گذاري جاده هاي روستايي در چند مورد موجب شهيد و مجروح شدن تعدادي از اهالي روستاها و نيروهاي مرزباني شدند.

حركات گروهك پژاك در زمان خود موجب نگراني مردم آذربايجان غربي شد و مسوولين سياسي مدام زير سووال بودند كه چرا با اين افراد كه با سلاح وتجهيزات نظامي وارد خاك جمهوري اسلامي مي شوند , برخورد نمي شود. در اين ارتباط فرمانداران پيرانشهر و سردشت بيش از ساير مسوولين زيرذره بين و سوولات رسانه ها قرار گرفتند. فرمانداران مي گفتند , اين حركات فاقد ارزش نظامي و سياسي است و در زمان لازم برخورد هم انجام خواهد گرفت . فرماندار پيرانشهر در آخرين مصاحبه خود به خبرنگار ايرنا گفت , با توجه به وضعيت جغرافيايي و كوهستاني منطقه نفوذ از داخل خاك عراق به ايران , كار زياد سختي نيست , كما اينكه قاچاقچيان نيز از همين راهها مي توانند كالاهاي قاچاق را وارد كشور كنند. گروهك پژاك بيشتر از آنكه ازحركات خود قصد بهره برداري نظامي داشته باشد قصد تبليغات و خودنمايي داشت . اعضاي اين گروهك در دسته هاي پنج و يا شش نفري به روستاهاي مرزي نفوذكرده و براي مردم روستاها و يا كوهنورداني كه به ارتفاعات پيرانشهر صعود مي كردند , سخنراني تبليغاتي انجام مي دادند. گزارش هاي نيز حاكي از آن بود كه افرادي در دسته هاي چهار و پنج نفري در نقاط مختلف شهرهاي كردنشين اقدام به سرقت و راهزني هاي مسلحانه , زورگيري واخاذي ها كلان از مردم , قاچاقچيان و معدن داران كرده اند. نگراني و گزارش هاي مردم موجب شد نيروهاي انتظامي و امنيتي در يك تلاش وتكاپوي گسترده تعدادي از اين عوامل ناامني را شناسايي و دستگير كنند كه نتيجه تحقيقات نشان داد اين افراد سارقين مسلحي هستند كه در پوشش گروه پژاك دست به سرقت , راهزني و اخاذي مسلحانه زده اند. همزمان با كشف اين ماجرا عمليات رديابي و شناسايي مقرهاي اعضاي گروهك پژاك ادامه يافت و در اوايل مهرماه نيروهاي مسلح در چند عمليات هماهنگ زميني و هوايي ضربه سنگيني بر اين گروهك وارد كردند.

1 Comments:

At 11:53 AM, Blogger beritan said...

دوست گرامی. پژاک در راستای احقاق حقوق کردها ایجاد شده‌ و یک جریان آزادیخواه است. شما نمیتوانید نام آن را ترور بگذارید و اگر روزنامه‌نگار مستقلی هستید باید بدانید که‌ سربازها و پاسدارانی که‌ در کردستان و در جنگ پژاک کشته‌ شده‌اند، به‌ پژاک حمله‌ کرده‌اند و اشغالگران کردستانند. سرباز فارس در کردستان چه‌ میکند ؟ سرزمین کرد مال کرد است و فارس مال فارس. پژاک اگر هدفش جنگ باشد، میتواند تهران را با خاک یکسان کند. همچنان که‌ پ ک ک میتواند این کار را با آنکارا بکند. اما کردها هدفشان جنگ نیست و در چهارچوب دفاع مشروع کار میکنند. آنها نیز جوانان زیادی را داده‌اند که‌ شهید شده‌ و یا زندانی اند. بسیاری اعدام شده‌ و یا احتمالآ میشوند. آمریکا و اروپا نیز مدام به‌ پژاک و پ ک ک حمله‌ کرده‌ و امروز آلمان به‌ فرمان آمریکا رئیس پژاک حاجی احمدی را دستگیر کرده‌ است. این در حالیست که‌ رژیم ایران پژاک را به‌ اصطلاح خود آمریکایی میخواند و هزاران دروغ دیگر !
شما باید افکار اوجلان و کردها را مطالعه‌ کنید و ببینید که‌ آنچه‌ تبلیغ میکنند چیست به‌ غیر از انسانیت و حق خواهی. آزادی برای همه‌ خلقهای تحت ستم و دمکراسی...

به‌ امید روزی که‌ به‌ جای دین و تعصبات خشک نژادی، عدل و داد و آگاهی و حقوق مساوی برای همه‌ شکل بگیرد

 

Post a Comment

<< Home