Wednesday, March 22, 2006

کردستان شرقی !!! و برادران آذری !!!کردستان شرقی !!! و برادران آذری !!!

عید نوروز و تبلیغات رادیویی پژاک و پ ک ک

در حالی که گروه تروریستی pkk به بهانه فرا رسیدن عید نوروز زمینه آشوب و نا آرامی را در شهرهای ازمیر، مرسین ، استانبول و... ترکیه را فراهم آورده و عوامل این گروه تروریستی با برافراشتن پرچم کردستان و عکس عبداله اوجالان ، به پرچم ترکیه اهانت نمودند . رادیو 24 ساعته "مرسا پوتانی" وابسته به گروه تروریستی pkk تبلیغات گسترده ای را برای مراسم روز سیزده نوروز آغاز نموده.

این رادیو در بخش های مختلف خود مخصوصا در برنامه هایی که به کردستان ایران پخش می کند از کردها می خواهد که روز سیزده نوروز با لباس سنتی خود در مکانهای تاریخی شان حضور یافته و به اجرای موسیقی ملی خود بپردازند. نقطه جالب در این فراخوان رادیویی این است که مجری و تماس گیرندگان با این رادیو بصورت مستمر بر اجرای مراسمات تاکید نموده و از برادران آذری !!! خود می خواهند که به آنان بپیوندند.

گردانندگان این رادیو با ژشتی دمکرات مآبانه و رندانه برای تحریک احساسات شنوندگان خود گوشه هایی از موسیقی "ونجلس" و سرود "شهید کردستان" را پخش کرده و مکررا با نام بردن از شهرهای کردستان شرقی ماکو ، سلماس ، خوی ، ارومیه و ... از همه برای تجمع در نقاط تاریخی دعوت به عمل می آورند و افزون خواهی ارضی خود را پشت پرده سیاست اتحاد قومیتها ی ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی کتمان می نمایند . حال عید نوروز با کردستان شرقی !!! و برادران آذری !!! چه ربطی دارد ، بگردیم دنبال پرتقال فروش.

این رادیو وابسته به گروه تروریستی pkk در برنامه ساعت 30/15 روز جمعه 26 اسفند خود در مصاحبه ای با دو تن از اعضا گروه تروریستی pjakبه نامهای "محمد شریعتی" و "مجید راژانی" در جواب دلیل برگزاری این مراسمات گفتند:

چند سال است که این مراسمات در 4 گوشه کردستان برگزار می شود و توانسته زمینه بسیاری از مبارزات را فراهم آورد .....

امسال این مراسم باید در کردستان شرقی به دلیل سرکوب ملت کرد در ماکو و یولا گلدی بصورت گسترده برگزار شود و ما از برادران آذری می خواهیم که در این مراسمات به ما بپیوندند تا سیاست جمهوری اسلامی در مورد تفرقه افکنی بین کرد و آذری !!! عقیم بماند.

این عناصر گروه تروریستی pjakنگفتند در حالی که مشغول ساختن تاریخی مجهول و ارائه آن به مردم، آنهم در اراضی ملتی دیگر هستند چگونه می توانند جبهه مبارزه با جمهوری اسلامی را بگشایند ؟ آیا ملت تورک آذربایجان به سهولت از راضی تاریخی خود چشم خواهند پوشاند؟

لازم به یاد آوریست که سال گذشته نیز این جریانات تروریستی همزمان با ترکیه که منجر به نا آرامی و اغتشاش گردید در آذربایجان غربی نیز مخصوصا در مناطق "خان دره سی" ، کناره های نازلی چایی ، آبشار سلوک و ... با لباسهای متحد الشکل در حالی که پرچم کردستان و عکس عبداله اوجالان در دستشان بود به اجرای مراسم پرداختند و نقطه جالب اینکه این حرکات درست مقابل چشم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صورت می پذیرفت .

توضیح:
1- گروه های تروریستی کرد به عمد از بکار بردن کلمه تورک خود داری نموده و از کلمه مجهول آذری استفاده می کنند و برای قسمتهایی از خاک آذربایجان غربی بنام استان مکریان تاریخ سازی نموده اند .

2- متاسفانه تعدادی از فعالین قدیمی چپ گرای آذربایجانی نیز با نام مبارزه خلقهای ایران به صورت آکتیو به همکاری با گروه تروریستی pjakپرداخته اند که در آینده در مورد آنان افشا گری خواهد شد.

رحیم زمانی پور - خبرنگار

0 Comments:

Post a Comment

<< Home