Sunday, March 19, 2006حزب دموکرات کردستان وحوادث ماکو

خزب دموکرات کردستان ایران در شماره اخیر ارگان مرکزی خود(کوردستان 432 ) مصاحبه ای را با آقای رامبد لطف پوری از کادرهای این حزب را تحت عنوان کرد وانتفاضه ی مردمی < دیروز سنندج امروز ماکو > منتشر کرده است .برای آگاهی ملت آذربایجان ازدیدگاه های این حزب بخش مربوط به حوادث ماکو را عینآ درج می کنیم.

کوردستان شماره 432

س : اکنون و در چنین وضعیتی که مردم ماکو به پا خاسته اند رژیم در پی ایجاد سوء استفاده ازمسأله میباشد. چنانکه می دانید ترکیب جمعیتی این شهر از دو ملت کرد وترک تشکیل می گردد رژیم در پی آشوب واختلاف میان این دو ملت می باشد. بدین مناسبت روز دوم اسفند حزب دموکرات کردستان ایران اعلامیه ای را با امضای دفتر سیاسی حزب منتشر نموده واز هر دو ملت کرد وترک خواسته است علیه این دسیسه رژیم به پا خواسته واین سیاست خصمانه راخنثی نمایند.نظر شمادراین رابطه به ویژه در شرایط کنونی که لزوم همصدایی وهمبستگی ملتهای ایران در برابرسیاستهای رژیم پیش از هر زمان دیگرمحسوس ومشهود می باشد چیست ؟

ج : چنانکه میدانیم شهر ماکو همچون برخی از دیگر شهرهای کردستان مانند اورمیه - نقده - میاندوآب - سلماس و.... بافت جمعیتی آن از ترکیب دو ملت کرد وترک به وجود آمده است . همچنانکه جمعیت کرکوک در کردستان جنوبی راکرد وترک وعرب تشکیل می دهند. اما واقعیت این است که کرکوک شهری کردستانی است به همین صورت ماکو - ارومیه - نقده - میاندوآب - سلماس و..... هم شهرهای کردستانی هستند این واقعیت مناقشه بردار نیست. تظاهرات وقیام ملی اخیر کردها در ماکو سند غیرقابل انکاراثبات این واقعیت می باشد. این شهرها هر چند که ساکنان ترک زبان هم داشته باشند اما سرزمین کرد هستند وترکها در آنجا مهمانند وقابل احترام وباید با انها محترمانه رفتار نمود. همچون اقلیتی ساکن این سرزمین اند. در سرزمین کردها به سر می برند.بر این مسأ له هیچ ایرادی نیست.......

درج علنی اینگونه مطالب در ارگان رسمی حزب دمکرات چیزی به جز اعلان جنگ برعلیه ملت آذربایجان نبوده و به خوبی اهداف این حزب وسازمان تروریستی پ ک ک را از به اصطلاح شورش ماکو برملا می کند. جنبش ملی آذربایجان با آگاهی از اینگونه دسیسه ها صفوف خود را بیشتر از همیشه محکم نموده و در راستای دفاع از سرزمین خود متحدانه عمل خواهد نمود. در این رابطه باید این نقطه را به رهبران این حزب خاطر نشان شویم که این نه رژیم جمهوری اسلامی بلکه

رهبران این حزبند که سیاست انداختن تفرقه بین ملت آذربایجان و ساکنان کرد را با سرعت تمام به پیش می برند.شعله های آتشی که این رهبران بر پا می کنند بیش از همه دامن خودشان را خواهد گرفت .

یکبار دیگر با مخاطب قرار دادن آذربایجانیهایی که تا به حال به شعارهای حزب دموکرات تحت لوای همزیستی مسالمت آمیز خلقها ویا فدرالیسم باور کرده وحاضر به همکاری شده بودند متذکر میشویم که این حزب به هیچکدام از این شعارها پایبندی نداشته و با رسیدن به اهداف خود دیگر هیچ نیازی هم به شما نخواهد داشت.

اورمیه لی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home