Wednesday, March 22, 2006اکراد در اورمیه (18 اسفند)!!!

چندی از عملکرد نابخردانه و برنامه ریزی شده عوامل داخلی و خارجی اکراد در نا ­آرامیهای ماکی و نتیجه تلخ آن (کشته و مجروح شدن چندین تن از هموطنان بیگناه) نمی­گذشت که خبر ناگوار قتل عام خانواده­ای متعهد و بیگناه دیگری توسط تروریستهای کُرد در اورمیه پیچید. با این اقدامات دیگر نمیشد باز هم حرکات خشونت آمیز و نقشه­های پلید آنان را نادیده گرفت و نسبت به حُسن همجواری و ادعاهای دروغین برادری ایشان تردیدی به دل راه نداد. مگر ملت شریف تورک چه اندازه بایستی جوانمردی و از خودگذشتگی نشان می­دادند. اینگونه بود که دیدگاهها نسبت به چهره کریه و خشن تروریستهای کُرد واقع بینانه­تر شد و اهداف خام و نسنجیده احزاب کُرد در جدا نمودن شهرهای آذربایجان و زمیمه آنها به کُردستان در قالب کُردستان مستقل یا کُردستان شرقی بر عموم تورکها و آذربایجانیان کاملاً محرز گردید واضح و مبرهن است که احزاب کوته فکر و کم فهم به منظور جبران اشتباهات فاهش خود در رو شدن دستشان در پیشبرد نقشه­های شوم و همچنین خنثی نمودن اثرات آن و اغفال و انحراف دوباره “اذهان عمومی رو به بیداری ملت تورک” بیانیه­ای در راستای دعوت ظاهری از کُردها برای تجمع در اورمیه صادر شد «که در اصل عدم خروج و حتی عدم تردد بر کلیه کُردها تکلیف شده بود» تا واقع بینی بوجود آمده علیه ایشان با مشاهده عقب نشینی تاکتیکی و عدم حضور ظاهری کُردها که غیر عادی و تصنعی بود به گونه­ای که حتی یک رهگذر کُرد هم در محل یاد شده دیده نشد فروکش نماید و آنان فرصت و زمان لازم را به منظور آرایش نیروهای تبلیغاتی و مهمتر از آن قوای تروریستی و خانه­های تیمی خویش با ساز و برگ کامل و در عملی ساختن نقشه­های پلید؛ راهنمایی مربیان یا بهتر بگوییم اربابان خود داشته باشند. غافل از اینکه ملت شریف تورک آگاهتر از این حد می­باشند که با این تحرکات مصنوعی و خام اغفال شوند. حال بر ملت شریف تورک تکلیف است که با دیدن اتحاد همه جانبه و فرمانبرداری بی چون و چرای عوامل کُرد از احزاب به ظاهر سیاسی خود بسی مصمم­تر، متحدتر، متشکلتر و آگاهانه­تر برای صیانت از خاک، ناموس و شرف خود برنامه­ریزی نموده و آماده­گی جانفشانی در راه مقدسشان را داشته باشند.

مهندس­ ستاری

0 Comments:

Post a Comment

<< Home