Sunday, February 19, 2006سايت بي بي سي ابزاري براي کردنشين معرفي کردن آذربايجان غربي

اعتراض به خبر منتشر شده در سايت بي بي سي در مورد حوادث ماکو و بازرگان

آيدين تبريزي

سايت بي بي سي در خبري در خصوص حوادث ماکو و بازرگان در اقدامي غير حرفه اي و سوال برانگيز شهرهاي ماکو و بازرگان را کردنشين معرفي کرده و حوادث سازمان يافته توسط عناصر تروريست پ ک ک و پژاک را به عنوان اعتراضات مردمي نمايان کرده است که اين نمونه بارز تحريف خبري و به دور از عملکرد حرفه اي رسانه اي مي باشد لذا از تمامي فعالين آذربايجاني تقاضا مي شود نسبت به اين تحريف آشکار ساکت نمانده و اعتراضات خود را در بخش "تماس با ما" در سايت بي بي سي و لينک زير و در به بخش persian اعلام نمايند.

(http://www.bbc.co.uk/worldservice/us/contact/index.shtml )

متن اعتراض اينجانب در زير آورده شده است.

ضمن عرض سلام مي خواستم اعتراض جدي خود را نسبت به تحريف واقعيت در خبر "' نا آرامي' در مناطق کرد نشين ايران" اعلام نمايم. در اين خبر شهرهاي ماکو و بازرگان که اکثرا ترک نشين بوده و درصد کوچکي از جمعيت آنها کرد هستند، کردنشين معرفي شده اند. در واقع گروههاي افراطي کرد از سايت بي بي سي به عنوان ابزاري براي کردنشين معرفي کردن آذربايجان غربي سوء استفاده کرده اند. همچنين لازم به توضيح است که اين حرکت توسط افراد غير بومي وابسته به پ ک ک و پژاک و به صورت مسلحانه راه انداخته شده بود و در آن به ساکنان ترک محلي تعرض شده و بنا بر گزارشهای رسیده تعدادي از ترکها نيز کشته و زخمي شده اند. لذا بي بي سي مي بايست اين خبر را به صورت "اقليت کرد شهرهاي ماکو و بازرگان به تحريک و همراهي اعضاي پ ک ک و پژاک دست به نا آرامي مسلحانه زدند" اصلاح نمايد. از مسئولان سايت بي بي سي انتظار داريم در انتشار اخبار دقيق نهايت تلاش را بنمايند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home