Monday, February 06, 2006قوميتگرايان افراطى و نيروهاى توسعه طلب كرد اينبار بر شهرستان سولدوز آزربايجان ادعاى ارضى نمودندּ

در مقاله زير شهرستان سولدوز آزربايجان با مطامع توسعه طلبانه كردى به صورت بخشى از كردستان تقديم و از خلق ترك در راستاى سياستهاى نژادپرستانه دولتى و پان ايرانيستى با نام آذرى ياد شده است:

در حاشیه تخریب مسجد اهل تسنن در نقده

شهر نقده كه ساكنین آن را تقریبا به طور مساوی كردهای اهل سنت و جماعت و آذری های اهل تشیع تشكیل می دهند در جغرافیای مناطق كردنشین ایران قرار داد
29 دی 84

...شهر نقده را غالبا به دلیل بروز یك جنگ خانگی و برادركشی در سال 1358، همه به خوبی می شناسند و تا صحبتی از این شهر می شود، خاطره های تلخ این جنگ نیز در اذهان تداعی پیدا می كند. هر چند صحبت از این جنگ كه در واقع فاجعه ای وحشتناك برای ساكنین كرد و آذری نقده بود،‌ چندان خوشایند نیست اما ...خالد احمدیان پسوه: خبر تخریب یكی از مساجد اهل سنت و جماعت در شهرستان نقده كه به سرعت به لابلای صفحات نشریات كردی كشیده شد و در رسانه های ماهواره ای كردی نیز بازتاب پیدا كرد بار دیگر زنگ خطر نفوذ عوامل تفرقه افكن و ضد وحدت آذری و ترك را به صدا درآورد و نشان داد كه هنوز نیز كسانی وجود دارند كه می خواهند آگاهانه به اتحاد و برادری ساكنین كرد و آذری نقده ضربه زده و در راستای تقابل كرد و آذری گام بردارند و در این راه حتی از اسائه ادب به مقدسات دینی نیز ابا ندارند.
شهر نقده را غالبا به دلیل بروز یك جنگ خانگی و برادركشی در سال 1358، همه به خوبی می شناسند و تا صحبتی از این شهر می شود، خاطره های تلخ این جنگ نیز در اذهان تداعی پیدا می كند. هر چند صحبت از این جنگ كه در واقع فاجعه ای وحشتناك برای ساكنین كرد و آذری نقده بود،‌ چندان خوشایند نیست اما حداقل این توجیه را دارد كه جنگ نقده را نه كردها و نه ‌آذریها بلكه جنگ طلبان و تفرقه افكنانی برپا كردند كه انقلاب اسلامی ایران منافع نامشروع آنان را به شدت به خطر انداخته بود. این جنگ افروزان اگر چه در دو جبهه به ظاهر متفاوت قرار داشتند اما هدف واحدی را دنبال می كردند و آن نیز رو در رو قرار دادن ساكنین كرد و آذری شهر بود تا بدین وسیله بتوانند هر كدام برای خود یكی به نام كرد و دیگری به نام اسلام سربازگیری كنند و در واقع آب را گل آلود كرده تا از آن ماهی بگیرند كه صد البته تا حدود زیادی نیز توفیق به دست آوردند اما تاوان آن را تنها و تنها مردم زحمت كش كرد و آذری دادند كه سالیان مدیدی بود در كنار هم با صفا و صمیمیت زندگی می كردند.
اكنون از فاجعه درگیری های نقده در سال 58 حدود 26 سال گذشته است و می رود تا مرور ایام به تدریج رسوبات این فاجعه را از یادها بزداید و برادری، صفا و اعتماد متقابل را جایگزین بدبینی ها و اختلافاتی كند كه هر انسان شرافتمندی پیوسته از آن نفرت داشته است اما ظاهرا هنوز كسانی وجود دارند كه در راه نفرت آمیز ایجاد اختلاف بین كرد و ترك گام برداشته و منافع خود را در ادامه تفرقه بین ساكنین شهر جستجو می كنند!
در سال گذشته در یكی از ستون های روزنامه توقیف شده آشتی، خبری با این مضمون كه در 5 هزار خانوار كرد به دلیل اعمال تبعیض ناچار به ترك شهر نقده شده اند،« درج شده بود كه شماره آن روز روزنامه آشتی در همان روز، پیش از آنكه در گستره وسیعی پخش شود را جمع آوری كردند و ستون یاد شده را از آن حذف نمودند (!!) البته مهاجرت كردها از نقده به علت اعمال اقدامات تبعیض آمیز از سوی امثال شهردار نمونه ی (!!) نقده قابل تردید نیست اما نه با رقم 5 هزار خانوار و اما اخیراً تخریب مسجد در دست ساختمان حضرت ابراهیم در شهرستان نقده واقع در خیابان شهید قادری كه اتفاقا این شهید نیز خود كرد و سنی است كه جان خود را در طبق اخلاص گذاشته است،‌این مسئله را در اذهان تداعی می كند كه كسانی چون آقای شهردار كه به ناحق پسوند نمونه را یدك می كشند، از جمله كسانی هستند كه با دید عناد و خصومت به كردهای اهل سنت و جماعت همشهری خود نگریسته و حتی قادر نیست شاهد خداپرستی آنان نیز باشد و بر خلاف نص صریح قرآن: »انما یعمر مساجدالله من آمر بالله ...« به تخریب مساجد پرداخته و برای اجرای قانون (!!!) از خانه خدا شروع می كند!
شهر نقده كه ساكنین آن را تقریبا به طور مساوی كردهای اهل سنت و جماعت و آذری های اهل تشیع تشكیل می دهند در جغرافیای مناطق كردنشین ایران قرار داد و تا پیش از انقلاب كرد و آذری در این شهر در كمال صفا و صمیمیت زندگی می كرده و چه بسا با همدیگر روابط فامیلی داشته و هم اكنون نیز خانواده های زیادی از طرفین هستند كه این روابط را حفظ كرده و بدون هیچ گونه دغدغه ای از طریق عواملی چون ازدواج و ... این مناسبات را تحكیم می بخشند اما د ركمال تاسف بعد از پیروزی انقلاب، نقده وضعیتی دیگر پیدا كرد و به جای توسعه متوازن عملا به دو منطقه شمال و جنوب تقسیم گردید. در منطقه شمال شهر كه همشهریان آذری زندگی می كنند از حداكثر رفاه زندگی برخوردارند، تسهیلات نامحدود جهت توسعه شمال شهر در اختیار آنان قرار داده می شود، به حد وفور پارك و فضاهای سبز در آن ایجاد گردیده و تمامی ادارات شهر و تقریبا 98 درصد مدارس ابتدایی و متوسطه در شمال شهر متمركز شده اند. مردم آذری شمال شهر از نعمت لوله كشی گاز برخوردارند و كمتر خانوادهای در شمال شهر یافت می شود كه از آب لوله كشی بهره مند نباشد. به علاوه به علت اینكه تسهیلات شهری به صورت عمده در شمال شهر متمركز شده، شهر عملا از ناحیه شمال رو به توسعه می رود در حالی كه در جنوب شهر نقده كه همشهریان كرد زندگی می كنند به رغم پیگیری های مكرر مردم، هنوز از لوله كشی گاز خبری نیست، در این بخش شهر هیچگونه اداره ای وجود ندارد و بسیاری از ساكنین كرد جنوب شهر از نعمت آب لوله كشی محروم هستند و از آب غیربهداشتی چاه استفاده می كنند. غالب كوچه های جنوب شهر آسفالت نشده و از همه جالب تر شهرداری به ندرت پروانه های تاسیس و احداث ساختمان جدید را در بخش كردنشین صادر می كند و اگر احیانا پروانه ساختمان آن هم بدون رابطه بدهد صرفاً برای نوسازی است و همین عدم صدور پروانه ساختمانی باعث گردیده تا جنوب شهر نقده عملاً توسعه پیدا نكند. رابطه و رابطه كاری آقای شهردار نمونه كه اخیرا افتخار تخریب خانه خدا! را نصیب خود كرده است باعث گردیده تا بسیاری از خانه های كردها در جنوب شهر بر خلاف مقررات و استانداردهای ساختمانی بنا گردند كه خدا می داند اگر زلزله ای با درجات پایین به وقوع بپیوندد چه حوادثی در جنوب شهر نقده رخ می دهد و چه بسا ساختمان های زیادی كه بر سر ساكنین آن فرو خواهند ریخت. تعداد انگشت شماری از كردها كه گویا به آنان عنایت شده و در شهرداری استخدام شده اند روزانه در كوچه و پس كوچه های جنوب شهر به گشت زنی پرداخته و با گرفتن »خشكه«های برره ایی!! از مردم بی بضاعت، چنان وضعیت ناهنجاری در سطح جنوب شهر ایجاد كرده اند كه به راحتی یك كوچه دو طرفه را به بن بست تبدیل كرده و ساكنین یك كوچه را فدای یك نفر كرده اند وانگهی كسی هم پاسخگو نیست چه مردم می دانند زمانی كه آقای شهردار به خانه خدا رحم نكند چگونه به خانه های بندگان خدا و آن هم از نوع كردهای نقده ایی ترحم خواهد كرد!
تا به اكنون كه این موارد از اقدامات عدالت خواهانه جناب شهردار نقده (!) به اطلاع افكار عمومی برسد در سرتاسر مناطق كردنشین نقده یك دبیرستان دخترانه وجود ندارد و به علاوه همگی نیز از قضیه بیمارستان نقده باخبرند كه اجازه ندادند در جایی احداث شود كه با همت فرهنگیان كرد در نقده تامین شده بود.
از دیگر اقدامات تحریك آمیز و تفرقه افكنانه جناب شهردار، تغییر اسامی جایگاه ها و مراكز سیاحتی شهرستان نقده به زبان تركی است كه مثلا اسم »حه وت كانیان« را به »قیدی گوز« تغییر داده و برای آن تابلو هم نصب كرده است!
در هر حال به رغم اقدامات تبعیض آمیز آقای شهردار نمونه! اتحاد تاریخی مردم مسلمان كرد و آذری در نقده به مراتب مستحكم تر از آن است كه این اقدامات بتواند خللی در آن وارد آورد. نقده شهر و خانه مشترك هر دو قوم كرد و آذری است و به جز احترام و اعتماد متقابل فی مابین آنان چیز دیگری سرنوشت آنان را رقم نخواهد زد، بقایای جنگ طلبان و تفرقه افكنان دیگر دستشان رو شده و كرد و آذری در نقده برای همیشه تاریخ سرنوشت مشتركی خواهند داشت و همدیگر را درك خواهند كرد. بگذار شهردار نمونه! با تخریب خانه خدا گره دل خود را اینگونه بگشاید اما كلام خدا بحق است كه: و مكروا مكر الله والله خیر الماكرین.


خالد احمديان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home