Wednesday, May 04, 2005

راه حل آذربایجانغربیراه حل آذربایجانغربی
(بیر ماکىلى) jbuubmc@yahoo.com

ملت (ترك در) آذربایجان (غربی) چه بخواهد و چه نخواهد با این واقعیت کردها روبرو است

راه حل ها:

1- بیدارسازی مردم با پخش اطلاعیه و مقالات روشنگر بصورت مخفی در بین مردمی که هیچ دسترسی به اینتر نت و دیگر ابزارهای کسب اطلاعات صحیح را ندارند و تشویق آنها برای نفروختن زمین و املاکشان.

2- صحبت کردن با نمايندگان مردم و کسانی که ذره ای خون از خون ستارخانها و قهرمانان آذربایجان در رگهایشان جاری است و ديگر فعالین آذربايجانی جهت یافتن راه حل های معقول جهت جلوگیری از به هم خوردن ترکيب جمعیتی آذربایجان غربی.

3- تشويق مردم آذربایجان غربی به زاد و ولد و تزریق کمک از طرق متفاوت به مردم (سرمایه داران بخش خصوصی آذربایجانی که دارای عرق آذربایجانی اند هم برای خود و هم برای مردم تولید ثروت و رفاه نمایند.)

۴- تشویق مردم به خرید سلاح و مهمات و نگهداری آنها در جاهای خفا چون در صورتیکه اوضاع متشنج شود دولت مرکزی بدلایل واهی از نسل کشی مردم آذربایجان جلوگیری نخواهد کرد ( نسل کشی سالهای ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ توسط کشیش مارشیمون و اسماعیل سمیتقو رییس ایل شکاک که بیش از صد هزار نفر از ملت (ترك در) آذربایجان را قتل عام کردند ) لذا مردم باید به فکر دفاع از خود باشند و باید دانست که دست خالی بودن در مقابل کردها آنها را به عملی کردن نقشه های خیالپردازانه شان بيشتر تشویق می کند (قابل ذکر است که کردها این مسئله را بصورت گستاخانه ای بنام "عجم قیردی" در بین خود عنوان می کنند.)

فارسهای شوونیست مثل ورجاوندها و هیئت حاکمه حاضرند تمام مردم آذربایجانغربی را بکشند و به جای آنان کردها را قرار دهند تا ترکها مجاور هم نباشند .

۵- تلاش به نفوذ و توجیه فرزندان آذربایجان که در نیروی انتظامی مشغول اند در جهت جلو گیری قاچاق مرزی توسط اکراد آنان را که بومی منطقه نیستند و توسط پول قاچاق و سیاستهای جانبدارانه دولت نژادپرست جمهوری اسلامی مالک زمینها و املاک (همانا بالاترین ثروت خاک) مردم ترک می شوند و همراه ایجاد جو عمومی مبارزه منفی علیه کردان آنها را ضعیفتر کرده و مجبور به مهاجرت به جاهای دیگر خواهد کرد.

6- در آخر طبیعی است که کردان نیز همانند آذربایجانیان مورد ظلم واقع شده اند ولی به دلایل عدم فهم سیاسی و شعور دموکراتیک بجای احقاق حقشان از دولت مرکزی با تحریکات و پشتیبانی نژادپرستان فارس و جمهوری اسلامی به جان ملت (ترك در) آذربایجان افتاده اند و به ساز مرکزنشینان فاشسیت مثل رفسنجانی ها و پسران او که با همدستی کردها (اوجالان ها) به شغل شریف قاچاق اشیا عتیقه مشغول اند ، گرفتار آمده اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home