Thursday, April 21, 2005

جشنواره ايران ماجشنواره "ايران ما" وسيله اي جهت قرباني كردن آذربايجان در معادلات سياسي جمهوري اسلامي ايران

تعدادي از دانشجويان دانشگاه اورميه اقدام به برگزاري جشنواره اي بنام "ايران ما" كرده اند كه خود از محتواي پشت پرده آن خبر نداشتند. امروز حكومت جمهوري اسلامي ايران با سو استفاده از دانشجويان مظلوم بر سر معادلا ت نامعيني با كردها، قسمتي از سرزمين بيش از سي ميليون آذربايجاني را دودستي تقديم ‌كردهاي مزدور و خائن نموده است. مهمترين مواردي كه در اين جشنواره جلب توجه می کرد به شرح زير ميباشد:

1. در غرفه استانها، غرفه استان آذربايجان غربي بعنوان يك استان كاملا كردي معرفي شده است واين استان بصورت دودستي از طرف مسئولين نظام به كردها بخشيده شده است.

2. قابل ذكر است كه دولت براي اين تحريف تاريخي بزرگ مبلغي بالغ بر 70 ميليون تومان هزينه كرده است.

3. در روز افتتاحيه مراسم يكي از دلاور مردا ن اورميه اي در اعتراض به مساله فوق با مجري برنامه كه ظاهرا كرد بود شديدا درگير شد. در نتيجه اين درگيري فرد معترض ‌بشدت ‌با ضربات ‌چاقوي كردها زخمي شد و جالب اينكه مامورين نيروي انتظامي بجاي دستگيري كردهاي مسلح اقدام به دستگيري شهروند اورميه اي كه شديدا مجروح شده بود كردند و تاكنون از وضعيت نامبرده خبري در دست نيست.


4. در غرفه مربوط به دانشگاه اورميه نيز عكس خري را بصورت بزرگ ترسيم كرده بودند كه بر روي آن نوشته شده بود: اين خر نيست؟!! پر رویی برگزار کنندگان به جایی رسید که پس از حذف اجباری تابلوی مذکور به علت عکس العمل شدید بازدیدکنندگان، اقدام به چاپ موضوعی عکس مذکور در ویژه نامه جشنواره کردند. (پیوست)

5. در اين مراسم نيز طبق معمول اقليت استعمارگر فارس با كت و شلوار و كراوات به تماشاي زندگي ساير ملل ايراني در حالت بدوي می پرداختند.

و در آخر آيا واقعا فريادرسي نيست كه به حقوق مردم رسيدگي كرده و به تجاوزها و جنايت ها پايان بخشد. بيچارگي و توهيني كه هر روز در زنده نگه داشتن آن مي كوشند واقعا بهانه اي براي جنايات تعمدي برخي افراد و گروههاي شوونيست و معلوم حال بشمار نميرود؟! آيا در اين كره خاكي آنقدر مردم با اراده و مصمم پيدا نمي شود كه خردمندي را بر بيخردان تحميل كند ؟!


جشنواره

0 Comments:

Post a Comment

<< Home